BALTIMAADE METALLIAEG
ÕPPEMATERJALE

Valter Lang 

Tartu 2003
  Sisukord  
  Eessõna
  Sissejuhatus
  1. Pronksiaeg
        Vanem pronksiaeg
        Noorem pronksiaeg
  2. Eelrooma rauaaeg
  3. Rooma rauaaeg
        Eesti
        Läti
        Rooma rauaaeg Leedus
                 Sissejuhatus
                 Kalmed
                        Kiviringidega kalmed kur¹i aladel
                        Skalvade maa-alused kalmistud
                        ®emaitija liivakääpad
                        Maa-alused kalmistud Kesk-Leedus
                 Kronoloogia
                 Linnused
                 Rooma import
                 Asustus 1.-4. sajandil
                 Majandus ja ühiskond
  4. Keskmine rauaaeg
        Eesti
        Läti ja Leedu
  5. Noorem rauaaeg
        Eesti
        Läti ja Leedu
   
Õpiku tekst illustratsioonideta Baltimaad.pdf
© Valter Lang 2003
Autoriõigus kogu kursusele ja kõigile V. Langi poolt ette valmistatud õppematerjalidele kuulub V. Langile. Õppematerjale on lubatud kasutada ainult selle konkreetse kursuse raames. Õppematerjalide kasutamine muudel eesmärkidel võib toimuda vaid kokkuleppel autoriga (vlang@ut.ee 05291843).

Viitamine kursuse materjalidele on soovitav järgmisel kujul:
Lang, V. Baltimaade metalliaeg. Õppematerjale. Tartu, 2003
(http://www.history.ee/arheo/Baltimaad.htm)