BALTIMAADE METALLIAEG
ÕPPEMATERJALE

Valter Lang 

Tartu 2003
  Sisukord  
  Eessõna
  Sissejuhatus
  1. Pronksiaeg
        Vanem pronksiaeg
        Noorem pronksiaeg
  2. Eelrooma rauaaeg
  3. Rooma rauaaeg
        Eesti
        Läti
        Leedu
  4. Keskmine rauaaeg
        Eesti
        Läti ja Leedu
  5. Noorem rauaaeg
        Eesti
        Noorem rauaaeg Lätis ja Leedus
                 Läti
                        Kuralased
                        Liivlased
                        Semgalid
                        Latgalid
                        Seelid
                        Sotsiaalsed suhted
                        Etnilised suhted
                        Majandus ja kaubandus
                        Kokkuvõte
                 Leedu
                        Kalmed
                               Maa-alused kalmistud
                               Ida-Leedu kääpad
                       Linnused
                       Andmeid majanduse kohta
                       Asustus, ühiskondlik-poliitiline korraldus ning Leedu riigi                       kujunemine
   
Õpiku tekst illustratsioonideta Baltimaad.pdf
© Valter Lang 2003
Autoriõigus kogu kursusele ja kõigile V. Langi poolt ette valmistatud õppematerjalidele kuulub V. Langile. Õppematerjale on lubatud kasutada ainult selle konkreetse kursuse raames. Õppematerjalide kasutamine muudel eesmärkidel võib toimuda vaid kokkuleppel autoriga (vlang@ut.ee 05291843).

Viitamine kursuse materjalidele on soovitav järgmisel kujul:
Lang, V. Baltimaade metalliaeg. Õppematerjale. Tartu, 2003
(http://www.history.ee/arheo/Baltimaad.htm)