Vilma Trummalile pühendatud kogumik Linnusest ja linnast

Sarja Muinasaja teadus neljateistkümnendas raamatus, mis valmis TÜ arheoloogia õppetooli ja AI arheoloogiaosakonna koostöös, on avaldatud 20 lühiuurimust Eesti, Vene, Läti ja Saksa arheoloogidelt ning numismaatikutelt. Kogumiku väljaandmist toetasid Eesti Kultuurkapital, SA Tartu Kultuurkapital ja Eesti Teadusfond.

Kogumikus avaldatud artiklid on väga tihedalt seotud juubilari peamiste uurimisteemadega. 454 lk paksusest raamatust leiab mitmesuguseid ülevaateid muinas- ja keskaegsetest esemetest. Esindatud on ehteleiud Tartust ja Viljandist, luuesemed Eesti linnustelt, vene keraamika Eesti 16. sajandi linnustes ja linnades, Varbolast mündileiud ja nende kasutamine arheoloogilises uurimistöös jne. Peale esemeuurimuste keskendub osa kirjatöödest mõne objekti või muistise analüüsile. Teemadest olgu siinkohal mainitud Riia kaiehitised, Pihkva 1309. a linnamüür, Tallinna Toompea, all-linn ja eeslinnad, samuti Ventspilsi linn. Kogumikus leidub ka arheoloogilist ainest märksa laiemalt sünteesivaid artikleid, mis arutlevad näiteks kirjalike ja arheoloogiliste allikate kokkusobivuse üle muistise tõlgendamisel (Keava linnuse näitel), eestlaste osaluse üle keskaegses linnaehituses (Haapsalu ehitusjäänuste põhjal) või Eesti käsitöö arengust muinasaja lõpul eksperimentaalarheoloogiliste katsete abil. Kindlasti elavdavad paljud nimetatud käsitlused veelgi arutelu Eesti muinas- ja keskaja tõlgendamise lähtepunktide ja võimaluste üle.

Kogumiku koostajateks ja toimetajateks on Arvi Haak, Erki Russow ja Andres Tvauri, raamatu küljendas Meelis Friendenthal.

Arvi Haak ja Erki Russow

Rubriigid: Trükised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.