Andres Tvauri Eesti hilisrauaaja savinõud (11. sajandist 13. sajandi keskpaigani)

Muinasaja teadus 16.
Latest Iron Age pottery in Estonia (from the 11th century to the middle of the 13th century)
Tartu-Tallinn, 2005.
ISSN 1406-3867 ISBN 9985-9304-5-2

Arheolooge võib laias laastus jagada kaheks: ühed armastavad savinõukilde ja teised vihkavad neid. Arvestades keraamika uurimise senist seisu Eestis, kaldun arvama, et keraamika vihkajad on meil ülekaalus. Veelgi enam, keraamikauurijaid peetakse kolleegide hulgas veidrikeks. Eeldatakse, et neil on kuidagi erinev närvikava, kuna nad suudavad kõledates ja tolmustes leiuhoidlates tutvuda kümnete tuhandete pisikeste savitükikestega, mis võhiku arvates on äravahetamiseni sarnased. Kuigi tunnen end igati normaalsena, võtsin selle töö siiski ette. Põhjus peitub selles, et Eesti arheoloogilise keraamika uurimises on mitmed suured lüngad, mis minu arvates takistavad meie arheoloogiateaduse arengut.

Andres Tvauri

Rubriigid: Trükised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.