ERKI RUSSOW Importkeraamika Lääne-Eesti linnades 13.-17. sajandil

Imporditud savinõude killud kuuluvad meie linnade tüüliiste leidude hulka. Tihti on vastavad leiud ainukesed, mille põhjal saab kindlaks teha uuritava objekti või kultuurkihi ladestuse täpsemat vanust ja selle läbi paremini mõista muistise kujunemist. Ka muuseumides moodustavad (import)keraamikakatkendid alatasa olulise osaarheoloogilisest ekpositsioonist.

Raamatu esimene osa kirjeldab Lääne-Eesti linnalistest asulatest leitud importkeraamikat valmistamise koha järgi, tutvustades pottsepakeskusi ning kirjeldades tooteid. Uurimuse teine osa keskendub importnõude analüüsile Lääne-Eesti erienvates asulates, alates Lihulast ning lõpetades Kuressaarega.

Raamat on suunatud esmajärjekorras nendele, kellele pakub huvi Eesti linnade kesk- ja varauusaeg.

Toimetaja: Ülla Paras
Kujundus ja küljendus: Kersti Siitan

Tallinn, 2006.
292 lk, kõva köide.
ISBN-13: 978-9985-9525-3-5
ISBN-10: 9985-9525-3-7

Rubriigid: Trükised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.