EVALD TÕNISSON Eesti Muinaslinnad

Prehistoric strongholds of Estonia
Muinasaja teadus, 20

Raamat kujutab endast kokkuvõtet Eesti muinaslinnade pikaajalisest uurimistööst.
Raamatu põhiautor on Tartu Ülikooli arheoloogiaprofessor Evald Tõnisson, kes tegeles üle 35 aasta meie vanema ajaloo kõige monumentaalsemate muististe uurimisega.

Teose esimene osa on koostatud pärast Tõnissoni surma tema käsikirjaliste materjalide põhjal. Selles antakse ülevaade linnuste tüüpidest, kaitseehitistest ja hoonestusest. Raamatu teise osa moodastab põhjalik ja uusimaid andmeid sisaldav linnuste kataloog.

Toimetanud ja täiendanud: Ain Mäesalu ja Heiki Valk
Küljendus: Karl-Kristjan Videvik

TÜ ja TLÜ arheoloogia ühisväljaanne, 2008.
357 lk, pehme köide.
ISSN 1404-3867
ISBN 978-9985-4-0538-3

Rubriigid: Trükised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.