Uus arheoloogiaalane europrojekt “Arheoloogia, võim ja ühiskond”

1.mail käivitus euroliidu Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi raames uus arheoloogia-alane europrojekt „Arheoloogia, võim ja ühiskond: koostöö arheoloogiapärandi kaitseks“. Üheksa partneriga ja 2014. aasta lõpuni kestva projekti maht on 1 714 516 eurot, juhtpartner on Tartu Ülikool. Projekti rakendusüksuseks on arheoloogia kabinet. Tartu Ülikooli koostööpartneriteks on Eestist Muinsuskaitseamet ja MTÜ Arheoloogiakeskus, Lätist Läti Ajaloo Instituut, Aluksne vald ja Ludza vald, Venemaalt Pihkva Oblasti Arheoloogiakeskus, MTÜ Pihkva Arheoloogiakeskus ja Pihkva Muuseum-Kaitseala. Programmi ühine seirekomitee ja tehniline sekretariaat asuvad Riias

Projekti eesmärk on kaitsta arheoloogiapärandit, tõsta avalikkuse teadlikkust selle kaitse vajalikkusest ning arendada vastavasisulist piiriülest koostööd.

Kavas on arheoloogiapärandi väljaselgitamine maastikul piirilähedastes piirkondades, Eestis eeskätt ajaloolise Tartu- ja Võrumaa idaosas ning Setomaal. Leitud muististest teavitatakse omavalitsusi ja Muinsuskaitseametit, välitööde käigus avastatud paigad esitatakse muinsuskaitse alla võtmiseks. Süvitsi inventeeritakse kuue kihelkonna looduslikud pühapaigad. Käesoleval aastal toimuvad välitööd Tartu-Maarja, Hargla, Karula, Räpina ja Vastseliina kihelkonnas.

Projekti raames antakse välja arheoloogia ja arheoloogiapärandi kaitse alaseid trükiseid, brošüüre ja raamatuid. Ilmub kolm numbrit Eesti Arheoloogia Aastakirja – uut populaarteaduslikku väljaannet. Toimuvad loengud, seminarid ja õppepäevad, sh koolides ja omavalitsustes. Rõuges arendatakse edasi mullu sügisel valminud, viikingiaegse kavatise järgi rajatud muinasmaja. Teavitustöös on erilise tähelepanu all muististe ulatuslik rüüstamine metallidetektorite abil.

Piiriülene koostöö arheoloogiapärandi kaitse alal on aluseks sisulisele teaduskoostööle. Projekti raames luuakse ühised arheoloogiaandmebaasid kolme riigi üksteisega külgnevate piirialade kohta.. Eesmärgiks on luua ja süvendada kontakte Eesti, Läti ja Vene arheoloogide, muinsuskaitsjate ja arheoloogiaüliõpilaste vahel. Programmi raames on Pihkvas kavas luua uus keskus piiriülese koostöö edendamiseks.

Projekt toimub Euroopa Naaberluse ja Partnerluse Instrumendi 2007-2013 raames, Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi alameetme „Ajaloo- ja kultuuripärandi kaitse ja edendamine ning kohalike traditsiooniliste oskuste toetamine“ raamistuses.

Rubriigid: Uudised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.