Truuta linnamägi 2011

2011. aasta juuni lõpus – juuli alguses toimusid Eesti Teadusfondi grant 8510 raames nädalased kaevamised Truuta linnamäel (Urvaste kihelkond; praegune Otepää vald), mis kannab Nahaliina nime. Mägi asub Liinujärve kaldal, järve läbib Otepää lähistelt algav ja Pihkva järve suunduv, tähtsaks veeteeks olnud Võhandu jõgi. Mäele tehti elukeskmeks olnud allikakoha lähedusse neli proovikaevandit: 12, 7, 2 ja 4 ruutmeetrit. Õhuke kultuurkiht näib olevat täiesti läbi küntud: inimtegevusest andsid tunnistust vaid segatud liivakas pinnases leiduvad savinõukillud. Ainsaks ehitusjäänuseks oli põlenud seina või tara jäänus II kaevandis. Enamasti pärinevad leitud killud käsitsti tehtud nõudest, kuid leiti ka üks 11. sajandi algupoolest pärinev tiheda joonornamendiga kaunistatud kedranõukild. Leidude vähesus näitab, et linnus ei ole olnud eriti pikaajaline või on seda kasutatud vähe ja vaid hooajati. Tõenäoline kasutusaeg: 10. sajand – 11. sajandi esimene pool. Võimalik, et elutegevus linnamäel lõppes seoses 11. sajandil toimunud poliitliliste muudatustega – vürst Jaroslavi sõjaretkega Tartu vastu 1030. a paiku. Põhjust paiga hülgamiseks võis anda aga ka viikingiaegse nahakaubanduse kokkukuivamine. Kaevamiste raames tegi välitööde juhendamise praktikat arheoloogiamagistrant Pikne Kama.

Truuta linnamägi, I kaevand

Truuta linnamägi, II ja III kaevand, esiplaanil kuivanud allikakoht

Rubriigid: Kaevamised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.