Märdi linnamägi 2011

Märdi linnamägi asub Otepää kihelkonnas (praegu Otepää vald) Ala-Trommi turismitalu lähistel Väike-Emajõe ääres, Kõrgemäena tuntud järsul künkal. Muistise avastas 2010. aastal Andres Vindi, tuginedes kohalikelt  saadud teavele, et mäeservale matkaraja tegemisel on maa seest leitud süsi ja tukke.

Nädalased proovikaevamised toimusid 2011. aasta juuli alguses. Kaevand rajati mäe kõige laugemale küljele, künka suhteliselt tasase ülaosa servale – sinna, kus loodusliku kaitse täiendamise vajadus kõige suurem. Eelandmeid kaevandi asukoha valikuks andsid puurimistulemused, mis osundasid liiva all leiduvale söele ja tukkidele.

Avatud 12 m2 suurusest kaevandist leiti kamara ja erosiooniliiva alt tukkide lasu, mis pärineb tules hävinud, palkidest kaitseehitisest. Võimalik, et tegemist on olnud liivast valliga, mis on erosiooni ja künni toimel mäenõlvale laiali valgunud.  Söestunud palgid olid säilinud kuni 15-20 cm paksusena ja pole olnud nähtavasti väga jämedad. Palkide ümbruses leidus rohkesti 10-15 cm läbimõõduga põlemata kive: tõenäoliselt on tegemist kaitserajatisele kogutud heitekividega. Tukkide seast leitud lohakalt laasitud ladvaosa näitab, et kaitserajatist on ehitatud nähtavasti kiirustades. Kaevandist ei saadud, vaatamata liiva täielikule läbisõelumisele, ühtegi leidu ega ainsatki põlenud koldekivi. Ilmselt on linnus olnud kasutusel väga lühiajaliselt või pole üldse valmis saanudki.

Proovipuurimise tulemused näitavad, et põlenud kaitserajatis on olnud ligi 25 m pikkune ja ehitatud mäekülje kõrgemate ja järsemate otste vahelisse lohku. Muistise vanus on võimalik kindlaks teha tukkidest võetud süsinikuproovide abil.

Märdi linnamäe kaitseehitistest pärit tukid ja kivilasu

Põlenud kaitseehitiste jäänused Märdi linnamäel

Rubriigid: Kaevamised, Uudised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.