Aakre Kivivare linnamägi 2011

2011. aasta juuli lõpunädalatel toimusid Eesti Teadusfondi grant 8510 raames kaevamised Aakre Kivivare linnamäel. Mägi asub Rõngu kihelkonnas (praeguses Puka vallas), Palamuste külas, Kivivare talu kõrval. Linnamäe vahetus läheduses asuvad kaks kaitsealust muistist: kivikalme ning viikingiaegne asula.

Mäele tehti kaks proovikaevandit. Esimene neist oli 16 m pikk ja 1 m lai ning ulatus veidi üle linnamäe õueplatoo serva. Teine kaevand oli veidi väiksem (7 x 1 m) ning rajati esimese kaevandi mõttelise pikenduse joonel õue vastasserva, ulatudes linnamäe nõlva äärele.

Esimesest kaevandist avastati tugevalt põlenud kivilade, mille ühel küljel oli maassekaevatud piklik süvend – kaevatud oletatavasti tules hävinud hoone aluspalgi jaoks. Põlengu jälgi oli teisigi, nimelt avastati maapinnast üpriski sügavale ulatuv põlenguviirg, milles oli ka söestunud palke. Linnamäe serval, põlenguviiru peal, oli hallikas kultuurkiht, mis sisaldas rikkalikult leide. Seal oli suuri savinõukilde, ühel juhul saab isegi pool potti kokku liimida. Enam kui poole meetri sügavuselt saadi ka kolm õngekonksu (nähtavasti ühest komplektist), kaks kihvripatsit ja västra katke. Mujalt saadud leidude hulgas võiks mainida luukammripatsi katket, noa katkeid ja ammunooleotsa.

Teises kaevandis paljastusid samuti põlengujäänused. Põlenud palgid asetsesid mäeserva vahetus läheduses üpriski kompaktselt: ilmselt on tegemist kaitserajatise jäänustega. Võrreldes esimese kaevandiga oli teise kaevandi kultuurkiht õhem, sisaldades vähem leide. Siiski saadi sealtki mitu leidu: savinõukilde, tuluskivi ja rauast kaeluskirves.

Keraamika ja kultuurkihi iseloomu järgi saab linnamäe dateerida peamiselt viikingiaega.

Kaevamiste raames tegi välitööde juhatamise praktikat magistrant Maarja Olli.

I kaevandist avastatud kivilade

I kaevandist leitud savinõukatked in situ

II kaevandist mäeservalt avastatud oletatava kaitseehitise põlengujäänused

II kaevandist leitud kaeluskirves in situ

Rubriigid: Kaevamised, Uudised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.