Kuigatsi linnamägi 2012

Kuigatsi linnamäele (Sangaste kihelkond) tehti 2012. a kaevamistel (ETF grant 8510) kolm kaevandit: üks mäe kõrgema platoo keskossa (4 m2), teine kõrgema platoo servale (10 m2) ja kolmas (3 m2) alumisele platoole. Töid juhendas magistrant Allar Haav.  Mäelael oli kultuurkiht 15-25 cm paksune, kuid ulatus lohkudes ja sissekaevetes kuni 85 cm-ni. Mäeplatoo servakaevandist ilmnes, et tasase mäeplatoo suurendamiseks on nõlva ülaosa väheseid savinõukilde sisaldava pinnasega täidetud, kuid loodetud kaitseehitiste jälgi kaevamistel ei avastatud. Leiti käsitsi tehtud savinõude kilde, üks kedranõukild ja klaashelmes. Alumise platoo kaevandis koosnes ligi 40 cm paksuse kultuurkihi ülaosa künniga madalamel kandunud erosioonipinnasest. Savinõukildude põhjal otsustades võiks linnus olla rajatud rooma rauaaja ja rahvasterändamisaja piirimaadel, I aastatuhande keskpaiku. Haruldaseks leiuks oli kaevandi põhjast leitud pronksisulatustiigel, mis näitab, et linnamäel on tegeletud metallivalamisega.

Rubriigid: Kaevamised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.