Autoriarhiiv: heiki.valk

Märdi linnamägi 2011

Märdi linnamägi asub Otepää kihelkonnas (praegu Otepää vald) Ala-Trommi turismitalu lähistel Väike-Emajõe ääres, Kõrgemäena tuntud järsul künkal. Muistise avastas 2010. aastal Andres Vindi, tuginedes kohalikelt  saadud teavele, et mäeservale matkaraja tegemisel on maa seest leitud süsi ja tukke.

Nädalased proovikaevamised toimusid 2011. aasta juuli alguses. Kaevand rajati mäe kõige laugemale küljele, künka suhteliselt tasase ülaosa servale – sinna, kus loodusliku kaitse täiendamise vajadus kõige suurem. Eelandmeid kaevandi asukoha valikuks andsid puurimistulemused, mis osundasid liiva all leiduvale söele ja tukkidele.

Avatud 12 m2 suurusest kaevandist leiti kamara ja erosiooniliiva alt tukkide lasu, mis pärineb tules hävinud, palkidest kaitseehitisest. Võimalik, et tegemist on olnud liivast valliga, mis on erosiooni ja künni toimel mäenõlvale laiali valgunud.  Söestunud palgid olid säilinud kuni 15-20 cm paksusena ja pole olnud nähtavasti väga jämedad. Palkide ümbruses leidus rohkesti 10-15 cm läbimõõduga põlemata kive: tõenäoliselt on tegemist kaitserajatisele kogutud heitekividega. Tukkide seast leitud lohakalt laasitud ladvaosa näitab, et kaitserajatist on ehitatud nähtavasti kiirustades. Kaevandist ei saadud, vaatamata liiva täielikule läbisõelumisele, ühtegi leidu ega ainsatki põlenud koldekivi. Ilmselt on linnus olnud kasutusel väga lühiajaliselt või pole üldse valmis saanudki.

Proovipuurimise tulemused näitavad, et põlenud kaitserajatis on olnud ligi 25 m pikkune ja ehitatud mäekülje kõrgemate ja järsemate otste vahelisse lohku. Muistise vanus on võimalik kindlaks teha tukkidest võetud süsinikuproovide abil.

Märdi linnamäe kaitseehitistest pärit tukid ja kivilasu

Põlenud kaitseehitiste jäänused Märdi linnamäel

Rubriigid: Kaevamised, Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Truuta linnamägi 2011

2011. aasta juuni lõpus – juuli alguses toimusid Eesti Teadusfondi grant 8510 raames nädalased kaevamised Truuta linnamäel (Urvaste kihelkond; praegune Otepää vald), mis kannab Nahaliina nime. Mägi asub Liinujärve kaldal, järve läbib Otepää lähistelt algav ja Pihkva järve suunduv, tähtsaks veeteeks olnud Võhandu jõgi. Mäele tehti elukeskmeks olnud allikakoha lähedusse neli proovikaevandit: 12, 7, 2 ja 4 ruutmeetrit. Õhuke kultuurkiht näib olevat täiesti läbi küntud: inimtegevusest andsid tunnistust vaid segatud liivakas pinnases leiduvad savinõukillud. Ainsaks ehitusjäänuseks oli põlenud seina või tara jäänus II kaevandis. Enamasti pärinevad leitud killud käsitsti tehtud nõudest, kuid leiti ka üks 11. sajandi algupoolest pärinev tiheda joonornamendiga kaunistatud kedranõukild. Leidude vähesus näitab, et linnus ei ole olnud eriti pikaajaline või on seda kasutatud vähe ja vaid hooajati. Tõenäoline kasutusaeg: 10. sajand – 11. sajandi esimene pool. Võimalik, et elutegevus linnamäel lõppes seoses 11. sajandil toimunud poliitliliste muudatustega – vürst Jaroslavi sõjaretkega Tartu vastu 1030. a paiku. Põhjust paiga hülgamiseks võis anda aga ka viikingiaegse nahakaubanduse kokkukuivamine. Kaevamiste raames tegi välitööde juhendamise praktikat arheoloogiamagistrant Pikne Kama.

Truuta linnamägi, I kaevand

Truuta linnamägi, II ja III kaevand, esiplaanil kuivanud allikakoht

Rubriigid: Kaevamised | Kommentaarid välja lülitatud