Autoriarhiiv: keiti.randoja

Tartu arheoloogia kevadpäevad

Tartu arheoloogia kevadpäevad toimuvad sel aastal 1.–2. juunil. Kohaks, nagu ikka, Tartu Ülikooli arheoloogia osakonna seminariruum, Jakobi 2-213. Tulge kuulama!

Neljapäev, 1. juuni

10:00-10:30 Riina Rammo – Tekstiilitehnoloogia mikroskoobi all. Kiudude töötlemine Läänemere idakaldal u 800–1600 AD Eesti arheoloogiliste leidude põhjal

10:30-11:00 Kristiina Paavel – Pronksiaegsete pronksesemete paiknemisest maastikul 2.0

11:00-11:30 Andres Kimber – Kui arheoloog geofüüsikuga Jägala-Jõesuusse jõudis, olid põllud juba liiva alla mattunud

11:30-12:00 Valter Lang – Ikka jälle läänemeresoome saabumisest (seekord on neid kaks)

Lõunapaus

13:00-13:30 Ain Mäesalu – Üliharuldane Papsaare nuiapea

13:30-14:00 Martin Malve – Vana-Vastseliina ühishaud

14:00-14:30 Freydis Ehrlich – Linnuluude uurimisest Eesti arheoloogias

14:30-15:00 Jaroslavna Nazarova – Haigused ja traumad keskaegses ja varauusaegses Tallinnas Püha Barbara kalmistu osteoloogilise materjali põhjal

Kohvi- ja teepaus

15:30-16:00 Heiki Valk – Loosi kalme ja muistne tee Ugandist Pihkvasse

16:00-16:30 Liivi Varul – Tutulus 2016 ja 2017. Ülevaade olemasolevast ja mõtted tulevikust

16:30-17:00 Ajakirja Tutulus tulevikumõtete arutelu

Reede, 2. juuni

10:30-11:00 Arvi Haak – 13.–14. sajandi sõrestikhooned Tartus

11:00-11:30 Liia Vijand – Arheoloogia visualiseerimine õpikutes ja e-õpikute võimalused

11:30-12:00 Kaarel Sikk – Agendipõhine modelleerimine mineviku inimkäitumise uurimismeetodina

12:00-12:30 Andreas Allik – Ajaloolises Vändra kihelkonnas asunud klaasikodade pudelipitserid 19. aastasaja esimesel poolel. Väike ülevaade Tartust teadaolevate klaasimärkide põhjal

Lõunapaus

13:30-14:00 Kristiina Johanson – Ümarate kivide arheoloogia – kas, miks ja kuidas tõlgendada mitte-esemeid?

14:00-14:30 Kätlin Jansons – Uuemaid terminoloogiauudiseid

14:30-15:00 Andres Tvauri – Vesiveski Emajõel Tartus 16. sajandi keskel

15:00-15:20 Ester Oras – Elevator pitch arheoloogias ehk Kas Sina „ostaksid” selle projekti?

Kohvi- ja teepaus 30 min

Ürituse toimumist toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA) ning Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool.

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

LAG 22

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

LAG 21

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Heiki Valk sai riikliku teaduspreemia

Tartu ülikooli arheoloogia kabineti juhataja Heiki Valk sai humanitaarteaduste alal riikliku preemia tööde tsükli “Eesti hilismuinasaja ja ajaloolise aja maa-arheoloogia: ühiskond ja kultuur” (sh monograafia “Siksälä kalme”) eest.

Valgu originaalne ja distsipliiniülene tegevus hõlmab eeskätt arheoloogia “pehmemaid” valdkondi, näiteks ühiskonna, kultuuri, usundi, kombestiku või etnokultuuri küsimused. Väga mitmekesisele allikmaterjalile tuginedes on ta loonud meie keskaegse mineviku jaoks uue – keskkonnaajaloo – mõõtme ning konstrueerinud põneva pildi tollastest sotsiaalsetest ja kultuurilistest oludest.

Foto: Thea Greenbaum

Loe teaduspreemiate kohta rohkem: http://novaator.err.ee/v/teaduselu/7eccae32-6ebc-4809-92af-8526f1623721/riikliku-preemia-pikaajalise-teadus–ja-arendustoo-eest-palvisid-gennadi-vainikko-ja-enn-tougu

Foto: Annika Haas

24. veebruaril andsid peaminister Jüri Ratas, kultuuriminister Indrek Saar ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps Teaduste Akadeemia majas üle riigi teaduspreemiad, F. J. Wiedemanni keeleauhinna ning spordi- ja kultuuripreemiad.

Palju õnne, Heiki!

 

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Eve Rannamäe kaitses doktoritöö

18. novembril  2016. aastal kaitses Eve Rannamäe doktoritöö “Development of Sheep Populations in Estonia as Indicated by Archaeofaunal Evidence  and Ancient Mitochondrial DNA Lineages from the Bronze Age to the Modern Period” (Lambapopulatsioonide kujunemine Eestis pronksiajast tänapäevani zooarheoloogilise leiuainese ning mitokondriaalse DNA liinide põhjal).

Doktoritöö juhendajaid oli kolm: Tartu Ülikoolist PhD Heiki Valk ja PhD Urmas Saarma ning Tallinna Ülikoolist PhD Lembi Lõugas. Oponendiks oli prof. PhD Laszló Bartosiewicz (Osteoarchaeological Research Laboratory, Stockholm University).

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna ajaloo ja arheoloogia instituudi nõukogu kaitsmiskomisjon omistas Eve Rannamäele peale edukat kaitsmist filosoofiadoktori kraadi arheoloogia erialal.

E. Rannamäe doktoritööd “Development of Sheep Populations in Estonia as Indicated by Archaeofaunal Evidence  and Ancient Mitochondrial DNA Lineages from the Bronze Age to the Modern Period” saab lugeda: http://dspace.ut.ee/handle/10062/54179.

Palju õnne, Eve!

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud