Autoriarhiiv: mari.torv

Kogumiku “Man, his time, artefacts, and places: collection of articles dedicated to Richard Indreko” esitlus

23. veebruaril möödub Eesti ühe tuntuima eksiiliarheoloogi, Richard Indreko, sünnist 113. aastat. Selle sündmuse tähistamiseks esitleme 27. veebruaril kell 16.00 Tartu Ülikooli Ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia osakonnas tema auks koostatud Muinasaja Teaduse sarjas ilmuvat kogumikku „Man, his time, artefacts, and places: collection of articles dedicated to Richard Indreko“. Idee koostada nimeka Eesti kiviaja uurija mälestuseks artiklikogumik tekkis 2010. aastal, mil tema 110. sünniaastapäeva tähistati Indreko isikuarhiivil põhineva näitusega Tartu Ülikooli Raamatukogus.

Nii nagu Indreko enda uurijateed, iseloomustab ka käesolevasse kogumikku koondatud artiklite valikut mitmekesisus. Nii on käsitletud seiku Indreko elu- või teadlasteest ning erinevaid teemasid, millega Indreko rohkem või vähem ka ise tegeles, näiteks kiviaja asustusküsimused, pronksiaja kultuurimudelid, kivi-, luu- ja sarvesemete analüüs. Kokku on käesolevasse kogumikku koondatud viisteist artiklit uurijatelt Eestist, Lätist, Poolast, Saksamaalt, Soomest, Rootsist ja Venemaalt.

Kogumiku välja andmist on toetanud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond Kultuuriteooria tippkeskuse kaudu, Tartu Ülikooli Ajaloo ja arheoloogia instituut ja Eesti  Teadusfondi grant nr 9306 „Euraasia kivi- ja pronksiaegsete sotsiaalvõrgustike kajastused Läänemere idapiirkonna arheoloogilises materjalis“.

Olete oodatud kogumiku „Man, his time, artefacts, and places: collection of articles dedicated to Richard Indreko“ esitlusele 27. veebruaril kell 16.00 Tartu Ülikooli arheoloogia osakonnas Jakobi 2, II korrusel.

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

10. mail Michal Wojenka ettekanne: “Strongholds from 8th–10th cc. from the territory of Poland, Czech Republic and Slovakia. Similarities and differences – signs of regional differentiation?”

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud