Autoriarhiiv: Taisi

Maarja Olli kaitses doktoritöö

5. detsembril 2019 kaitses Maarja Olli ajaloo ja arheoloogia instituudis doktoritööd ,,From Individuality to Regionality in the Distribution Area of Tarand Cemeteries in the Roman Iron Age” (,,lndividuaalsusest regionaalsuseni tarandkalmete levikualas rooma rauaajal”).

Juhendajad olid professor PhD Valter Lang ja vanemteadur PhD Heiki Valk. Töö oponent oli dr hab. Anna Bitner-Wr6blewska (Poola riiklik arheoloogiamuuseum).

Peale edukat kaitsmist omistati Maarjale filosoofiadoktori kraad arheoloogia erialal.

Palju õnne, Maarja!

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Tartu arheoloogia kevadpäevad 2019

30.-31. mail 2019 toimuvad Tartus, Jakobi 2-213 kaheksandat korda Tartu arheoloogia kevadpäevad.

Ettekandeid on kuulama oodatud nii Tartu kui Tallinna Ülikooli üliõpilased!

Ürituse eesmärk on anda kraadiõppuritele ja TÜ arheoloogia osakonna töötajatele võimalus kohtuda, tutvustada enda uurimistööd ning saada tagasisidet.

Kavaga saab tutvuda siin: Tartu arheoloogia kevadpäevad 2019

Ürituse korraldaja on Monika Reppo, monikareppo@gmail.com
Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

LAG 24

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Kristiina Johanson kaitses doktoritöö

11. detsembril 2018 kaitses Kristiina Johanson doktoritöö “Missing interpretations. Natural and residual finds in Estonian archaeological collections” (Puuduvad tõlgendused. Looduslikud ja jäänukleiuna interpreteeritud esemed Eesti arheoloogiakogudes).

Doktoritöö juhendajad olid professor PhD Aivar Kriiska ja PhD Tõnno Jonuks (Eesti Kirjandusmuuseum), oponent oli Sonja Hukantaival (School of History, Culture and Art Studies, University of Turku). Peale edukat kaitsmist omistati Kristiina Johansonile filosoofiadoktori kraad arheoloogia erialal.

Kristiina doktoritööga saab tutvuda järgneval aadressil: http://dspace.ut.ee/handle/10062/62602

Palju õnne, Kristiina!

 

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Marge Konsa – 2018. aasta programmijuht humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas

Tartu Ülikool valis 2018. aasta õppejõude ja samuti tunnustati iga valdkonna parimaid programmijuhte.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas pälvis parima programmijuhi tiitli Marge Konsa, kes on ajaloo bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppekavade programmijuht. Auhind anti Margele üle tänuüritusel rahvusülikooli aastapäeva ballil 1. detsembril Vanemuise kontserdimajas.

Palju õnne, Marge!

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud