Autoriarhiiv: Taisi Juus

Alessandra Morrone kaitses doktoritöö

22. novembril 2022 kaitses Alessandra Morrone doktoritööd “Children of the Grave: a multidisciplinary study of non-adonult diet and disease from medieval and early modern southern Estonia”. Töö juhendajad olid Ester Oras, PhD ja Mari Tõrv, PhD Tartu Ülikoolist ning Dario Piombino-Mascali, PhD Vilniuse Ülikoolist. Oponent oli Sian Halcrow, PhD Otago Ülikoolist.

Pärast edukat kaitsmist omistati Alessandrale filosoofiadoktori kraad arheoloogias.

Alessandra doktoritööd saab lugeda: https://dspace.ut.ee/handle/10062/86336

Palju õnne, Alessandra!

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

TÜ arheoloogia labor tähistas 25. sünnipäeva

10. novembril 2022. a tähistas Tartu ülikooli arheoloogialabor 25 aasta pikkust tegutsemist Lossi 3 / Jakobi 2 hoonetekompleksis.
Labori algus on seotud arheoloogia tugiüksuse rajamisega Jaani kiriku kõrval oleva hruštšovka korterisse 1991. aastal: siis tehti selle imeväikeses köögis algust leidude konserveerimisega. Murrang toimus 1997. aastal, mil avanes võimalus asuda äsjavalminud Lossi 3 õppehoone keldrikorrusele. Oma praegusesse asukohta Jakobi 2–208 koliti aastal 2011, kui arheoloogiaosakond sai uued ruumid filosoofiateaduskonna jaoks renoveeritud vana keemiahoone toomepoolses tiivas.
Aastate jooksul on ülikooli arheoloogialaborist saanud kaasaegne teaduskeskus, kus on olemas võimalused nii metallist kui ka orgaanilisest ainest leidude konserveerimiseks ja uurimiseks. Labori algusaegadest alates tegeleb metall-leidudega Andres Vindi. Ragnar Saage uurimisvaldkond on arheometallurgia ja ühtlasi juhatab ta labori tegemisi. Konservaator Kristel Kajak ja arheoloog Riina Rammo tegelevad orgaaniliste materjalide, eriti tekstiilide säilitamise ja uurimisega. Tihe koostöö toimub analüütilise keemia õppetooliga – muistse toitumise teemadega on seotud Ester Oras, Mari Tõrv ja Kristiina Johanson. Kallimat aparatuuri nõudvate uuringute puhul võimaldavad lahkesti oma seadmeid kasutada ka kolleegid geoloogia osakonnast.
Lisaks töötajatele kohtab suures arheoloogialaboris alati ka tudengeid, kes abistavad nii leidude konserveerimisel kui ka teevad lõputööde jaoks vajalikke uuringuid. Ligikaudu kord kuus külastavad laborit kooliõpilaste ja huviliste ekskursioonid.
Vivat, crescat, floreat!
Õnne, jätku ja jaksu edaspidiseks!
Tekst: Heiki Valk


Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Freydis Ehrlich kaitses doktoritöö

7. juunil 2022 kaitses Freydis Ehrlich TÜ senati saalis arheoloogia erialal oma doktoritöö „Linnud Eesti zooarheoloogilises materjalis: mitmekesisus, tähtsus ja varaseimad tõendid kodustatud liikidest“ („Birds in Estonian zooarchaeological material: diversity, importance and the earliest appearance of domesticated species“). Töö juhendajad olid Eve Rannamäe, PhD ja Valter Lang, PhD (mõlemad Tartu Ülikoolist) ning oponent Erika Gál, Eötvös Loránd Research Network, Budapest: Institute of Archaeology, Research Centre for the Humanities (Ungari).

Pärast edukat kaitsmist omistati Freydisele filosoofiadoktori kraad arheoloogias.

Freydise doktoritööd saab lugeda: http://hdl.handle.net/10062/77677

Palju õnne, Freydis!

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Maarja Olli kaitses doktoritöö

5. detsembril 2019 kaitses Maarja Olli ajaloo ja arheoloogia instituudis doktoritööd ,,From Individuality to Regionality in the Distribution Area of Tarand Cemeteries in the Roman Iron Age” (,,lndividuaalsusest regionaalsuseni tarandkalmete levikualas rooma rauaajal”).

Juhendajad olid professor PhD Valter Lang ja vanemteadur PhD Heiki Valk. Töö oponent oli dr hab. Anna Bitner-Wr6blewska (Poola riiklik arheoloogiamuuseum).

Peale edukat kaitsmist omistati Maarjale filosoofiadoktori kraad arheoloogia erialal.

Palju õnne, Maarja!

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Tartu arheoloogia kevadpäevad 2019

30.-31. mail 2019 toimuvad Tartus, Jakobi 2-213 kaheksandat korda Tartu arheoloogia kevadpäevad.

Ettekandeid on kuulama oodatud nii Tartu kui Tallinna Ülikooli üliõpilased!

Ürituse eesmärk on anda kraadiõppuritele ja TÜ arheoloogia osakonna töötajatele võimalus kohtuda, tutvustada enda uurimistööd ning saada tagasisidet.

Kavaga saab tutvuda siin: Tartu arheoloogia kevadpäevad 2019

Ürituse korraldaja on Monika Reppo, monikareppo@gmail.com
Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud