Autoriarhiiv: Taisi

Kristiina Johanson kaitses doktoritöö

11. detsembril 2018 kaitses Kristiina Johanson doktoritöö “Missing interpretations. Natural and residual finds in Estonian archaeological collections” (Puuduvad tõlgendused. Looduslikud ja jäänukleiuna interpreteeritud esemed Eesti arheoloogiakogudes).

Doktoritöö juhendajad olid professor PhD Aivar Kriiska ja PhD Tõnno Jonuks (Eesti Kirjandusmuuseum), oponent oli Sonja Hukantaival (School of History, Culture and Art Studies, University of Turku). Peale edukat kaitsmist omistati Kristiina Johansonile filosoofiadoktori kraad arheoloogia erialal.

Kristiina doktoritööga saab tutvuda järgneval aadressil: http://dspace.ut.ee/handle/10062/62602

Palju õnne, Kristiina!

 

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Marge Konsa – 2018. aasta programmijuht humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas

Tartu Ülikool valis 2018. aasta õppejõude ja samuti tunnustati iga valdkonna parimaid programmijuhte.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas pälvis parima programmijuhi tiitli Marge Konsa, kes on ajaloo bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppekavade programmijuht. Auhind anti Margele üle tänuüritusel rahvusülikooli aastapäeva ballil 1. detsembril Vanemuise kontserdimajas.

Palju õnne, Marge!

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

LAG 23

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Tartu arheoloogia kevadpäevad

31. mail ja 1. juunil 2018 toimuvad Tartus, Jakobi 2-213 arheoloogia kevadpäevad.

Arheoloogiapäevade kavaga tutvu siin: arheoloogia kevadpäevad 2018

Kõik huvilised on oodatud kuulama!

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Ilmus raamat sõjaeelsetest arheoloogilistest ja etnoloogilistest välitöödest Setomaal

Aastatel 1937 ja 1938 toimusid Setomaal Inimese Muuseumi arheoloogilised ja etnoloogilised välitööd, mida tegid kaks vene emigranti – idee algataja kirjanik Leonid Zurov ning Tartus elanud ja õppinud Boris Vilde. Nende tööde tulemusi kajastab äsjailmunud raamat “Inimese Muuseumi ekspeditsioonid Eestisse. Boris Vilde Leonid Zurov Setomaal (1937-1938)”.

Raamatus ja selle veebipõhistes lisades avaldatakse kõik Prantsusmaal ekspeditsioonidest säilinud allikmaterjalid, mis kajastavad nii setode kui ka Petserimaa venelaste kultuuri 1930. aastate lõpul. Erilist märkimist väärivad kaks Zurovi aruannet – ülevaade Setomaal tehtud välitöödest ja nende taustast ning Setomaa looduslikest pühapaikadest.

Ekspeditsioonimaterjalidele lisanduvad 35 saateartiklit Eesti, Venemaa ja Prantsusmaa teadlastelt Setomaa arheoloogia, etnoloogia, rahvausundi, keele ja kohanimede, samuti välitööde tagamaade kohta. Raamat, millest on samasisulised versioonid ka vene ja prantsuse keeles, on valminud Inimese Muuseumi, Tartu Ülikooli, Venemaa etnograafiamuuseumi ja Seto Instituudi koostöös. Eri maade uurijate kohati erinevad, kuid üksteist täiendavad lähenemised aitavad paigutada Leonid Zurovi ja
Boris Vilde kogutud materjalid tänapäevasesse laiemasse teaduslikku konteksti.

Raamatu esitlused toimuvad:
9. veebruaril kl 16-18 Obinitsa muuseumis
15. veebruaril kl 16.15 – Tartus Jakobi 2, II korrus, arheoloogia osakonna fuajees
17. veebruaril Tallinnas, Vabaõhumuuseumis (Rocca al Mare tee 12) seto talus kl 12, maaselitsa tähistamise raames

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud