Autoriarhiiv: Taisi

Valter Lang esitles monograafiat «Läänemeresoome tulemised»

Tartu ülikooli arheoloogia professor Valter Lang esitles oma 60. sünnipäeval ülikooli kunstimuuseumis monograafiat «Läänemeresoome tulemised».

«Läänemeresoome tulemised» on haarav sissevaade eesti rahva ja teiste läänemeresoome rahvaste kujunemisloo senisesse uurimisse ning uutesse teooriatesse. Kui varem oletati, et esimesed läänemeresoomlased jõudsid Läänemere randadele viis tuhat aastat tagasi või isegi juba esimese maahõive käigus üksteist tuhat aastat tagasi, siis millal tegelikult tuldi? Kuidas erinevate teadusalade sümbioosis saab seesuguseid tulemisi üldse kindlaks teha? Milles need väljenduvad? Kuidas on mõjutanud meie ettekujutusi etnogeneesist uued avastused vana DNA uurimises, ajaloolises keeleteaduses, arheoloogias? Ja kuidas nende uute teadmiste valguses tuleks mõista algläänemeresoome kultuuri ja keele väljakujunemist, arengut ning hilisemat hargnemist eraldi läänemeresoome rahvasteks, kultuurideks ja keelteks?

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Tutuluse 2017. aasta numbri esitlus

Eesti arheoloogia aastakirja Tutulus uus number on peagi ilmumas.
Esitlus toimub reedel, 12. jaanuaril kell 16.00 Jakobi 2 ruumis 213, Tartus.

Kõik huvilised on oodatud!


Tutulus on laiale lugejaskonnale suunatud ajakiri, mis tutvustab Eesti arheoloogide tegemisi, arheoloogia uurimissuundi ja -meetodeid ning annab tagasivaate lõppenud aasta välitöödele. Väljaande eesmärk on viia inimesteni arheoloogide tööde tulemusi, jagada uusi teadmisi ning suurendada huvi arheoloogia ja Eesti vanema ajaloo vastu.

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud