Autoriarhiiv: Arheoloogia TÜs

VALTER LANG The Bronze and Early Iron Ages in Estonia Estonian Archaeology, 3

Teos annab põhjaliku ülevaate pronksi- ja vanemast rauaajast Eestis.

Toimetaja: Margot Laneman

Kujundus ja küljendus: Kristel Külljastinen

Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007.
298 lk, kõva köide.
ISSN 1736-3810
ISBN 978-9949-11-726-0

Osta raamat: www.tyk.ee

Raamat eesti keeles

Rubriigid: Trükised | Kommentaarid välja lülitatud

ERKI RUSSOW Importkeraamika Lääne-Eesti linnades 13.-17. sajandil

Imporditud savinõude killud kuuluvad meie linnade tüüliiste leidude hulka. Tihti on vastavad leiud ainukesed, mille põhjal saab kindlaks teha uuritava objekti või kultuurkihi ladestuse täpsemat vanust ja selle läbi paremini mõista muistise kujunemist. Ka muuseumides moodustavad (import)keraamikakatkendid alatasa olulise osaarheoloogilisest ekpositsioonist.

Raamatu esimene osa kirjeldab Lääne-Eesti linnalistest asulatest leitud importkeraamikat valmistamise koha järgi, tutvustades pottsepakeskusi ning kirjeldades tooteid. Uurimuse teine osa keskendub importnõude analüüsile Lääne-Eesti erienvates asulates, alates Lihulast ning lõpetades Kuressaarega.

Raamat on suunatud esmajärjekorras nendele, kellele pakub huvi Eesti linnade kesk- ja varauusaeg.

Toimetaja: Ülla Paras
Kujundus ja küljendus: Kersti Siitan

Tallinn, 2006.
292 lk, kõva köide.
ISBN-13: 978-9985-9525-3-5
ISBN-10: 9985-9525-3-7

Rubriigid: Trükised | Kommentaarid välja lülitatud

Linnas ja linnuses. Uurimusi Narva ajaloost Narva Muuseumi toimetised 6

Artiklite kogumik annab ülevaate 2004.-2005. a Narvas toimunud arheoloogilistest välitöödest. Mahukaimad välitööd olid Suur tn 22-26 kruntidel – TÜ Narva Kolledzi kavandatava hoone asupaigas, Raekoja kõrval. Artiklid käsitlevad kruntide ehituslugu (Aivar Kriiska, Mari Lõhmus), kaevamistel saadud nahaleide (Krista Sarv), tekstiile (Riina Rammo), münte (Ivar Leimus), keraamikat (Arvi Haak, Aivar Kriiska) ning ahjupotte ja kahleid (Aldur Vunk). Narva börsihoonest kui oma ajastu sümbolist kirjutab Enn Küng. Lisaks leiab kogumikust artikli Narva Joaoru pronksiaja kindlustatud asulakoha keraamika uutest dateeringutest (Arivar Kriiska, Mika Lavento), uuringute tulemustest Narva linnuses (Aivar Kriiska) ja Ivangorodi elanikest 17. sajandil (Enn Küng).

Toimetajad: Aivar Kriiska ja Merike Ivask.
Kujundus: K. Külljastinen
Küljendus: Tarmo Käärik

Narva Muuseum, 2006.
176 lk, pehme köide
ISSN: 1736-3098
ISBN-10: 9985-9781-0-2

Rubriigid: Trükised | Kommentaarid välja lülitatud

Eesti ajaloo atlas

Atlas kajastab Eesti ajaloo olulisi protsesse ja sündmusi alates viimasest jääajast kuni kaasajani. Atlas jaguneb kronoloogiliselt nelja suuremasse ossa: esiajalugu (autorid Aivar Kriiska ja Andres Tvauri), keskaeg (Anti Selart), uusaeg (Birgit Kibal ja Andres Andresen) ja lähiajalugu (Ago Pajur). Eessõna on kirjutanud Aadu Must.

Toimetajad: M.Lõhmus, A. Kiristaja, K. Martsik, A. Lepp. Kujundaja: Margus Luht.
Kaardid, skeemid: K. Mölder, A. Peinar

Kirjastus Avita, 2006. 21×28, värviline, 140 lk, pehme köide ISBN 9985-2-0915-X

vt lähemalt www.avita.ee

Rubriigid: Trükised | Kommentaarid välja lülitatud

CD Eesti esiajalugu

Aivar Kriiska ja Anti Selarti koostatud CD tugineb arheoloogide kõige värskematele uurimistulemustele Eesti ajaloost viimase jääaja maksimumist kuni keskaja alguseni (aastani 1227).

>CD on mõeldud küll eeskätt koolis kasutamiseks, kuid oma põhjaliku sisu ja väga mitmekülgse illustreeriva materjaliga on kindlasti huvipakkuv kõigile Eesti esiajaloohuvilistele.

vt lähemalt www.regio.ee/esiajaloocd

Valminud Tiigrihüppe Sihtasustuse toetusel ja AS Regio teostusel

Rubriigid: Trükised | Kommentaarid välja lülitatud