Autoriarhiiv: Kaarel Sikk

Ilmus Tutuluse 2016. aasta number

Eesti arheoloogia aastakiri Tutulus on alates sellest aastast ajakirjalettidel oma nime ja kaanepildi all. Kui Tutuluse varasemad neli numbrit levisid Horisondi tagaküljele kiletatuna, siis nüüdsest on see Eesti arheoloogiat tutvustav väljaanne kõigile huvilistele paremini leitav.

Tutuluse 2016. aasta number räägib Eesti Rahva Muuseumi arheoloogianäituse kokkupanemisest ja selle silmatorkavatest ekspositsioonidest, kirjeldab Rõuge muinastalu uue sepikoja ehitamist ja seal raua sulatamist – nii nagu seda tehti viikingite ajal. Samuti tutvustab väljaanne 2016. aasta põnevamaid leide, teiste hulgas keskaegset veejuhet Tallinnas ja Vaidavere aaret, ning avaldab esimest korda Tutuluse ajaloos Eesti-sidusaid artikleid vene ja soome arheoloogide sulest. Kokku leiab ajakirjast enam kui 30 rohke pildimaterjaliga lugu kiviajast uusajani.

Tutulus on laiale lugejaskonnale suunatud, aastavahetusel ilmuv ajakiri, mis tutvustab Eesti arheoloogide tegemisi, arheoloogia uurimissuundi ja -meetodeid ning annab tagasivaate lõppenud aasta välitöödele. Väljaande eesmärk on viia inimesteni arheoloogide tööde tulemusi, jagada uusi teadmisi ning suurendada huvi arheoloogia ja Eesti vanema ajaloo vastu.

Rubriigid: Trükised, Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Ajalookirjanduse aastapreemia 2015

13. mail sai 2015. aasta ajalookirjanduse aastapreemia TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia osakonnas välja antud raamat Siksälä kalme. Auhinnale kandideeris kokku 13 raamatut.

Esimene köide, autoriteks Heiki Valk ja Silvia Laul, tutvustab kalme matmiskombestikku ja rohkeid leide, aga ka sotsiaalseid, etnokultuurilisi ja poliitilisi olusid Eesti kagupoolsetel piirialadel, eelkõige 13.–15. sajandil. Põhiteksti täiendavad Jüri Peetsi, Kristel Kajaku, Mauri Kiudsoo, Martin Malve, Riina Rammo ja Ave Matsini artiklid. Teise köite, matuste ja leidude kataloogi autoriks on Heiki Valgu ja Silvia Laulu kõrval Jaana Ratas, kes on kogu raamatu kujundaja.

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

LAG 17: Arheobotaanikast Eestis: Minevik. Olevik. Kas ka tulevik?

Rubriigid: Üritused, Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

LAG 16

Rubriigid: Üritused, Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

LAG 15: What’s for dinner? Food networks in prehistory

Rubriigid: Üritused, Uudised | Kommentaarid välja lülitatud