Autoriarhiiv: Viire Pajuste

Ilmuma hakkab Eesti arheoloogia aastakiri TUTULUS

2013 aasta kolmandal nädalal jõuab lugejateni uus populaarteaduslik väljaanne – Eesti arheoloogia aastakiri Tutulus, mis hakkab täitma üht olulist lünka Eesti kaugema ajaloo tutvustamisel. Tutulus ilmub ajakirja Horisont jaanuarinumbri tasuta kaasandena.

Aastakirja koostajad ja põhiautorid on Tartu Ülikooli arheoloogiaüliõpilased. Tutuluse eesmärk on heita pilk Eesti arheoloogias läinud aastal toimunule. Aastakirja paberväljaanne annab esmase ülevaate mulluste välitööde tulemustest, tutvustab arheoloogiameetodeid ja uudiseid, arheolooge ja nende tegemisi ning arheoloogiapärandi kaitsega seotud küsimusi.

Selle väljaande taga on peamiselt üliõpilastest kirjutajate siiras soov suurendada huvi arheoloogia vastu; lugude toimetajadki on valdavalt üliõpilased – ajakirjanduse ja eesti keele  eriala omad. Ajakirja tegemisel on üheks taotluslikuks lähtekohaks olnud kirevus ja mitmekülgsus,  samuti autorite isikupära hoidmine.

Aastakiri ilmub Euroopa Liidu Est-Lat-Rus piiriülese koostöö programmi projekti „Arheoloogia, võim ja ühiskond“ raames ning selle trükkimist toetab ka Kultuuriteooria Tippkeskus (EL Euroopa Regionaalarengu Fond).

Ajakirja Tutulus esitlus ja autorite tänamine toimub 25. jaanuaril 2013 kell 16.00 Jakobi 2 II korrusel,  arheoloogia osakonnas. Samas esitletakse ka sarjas Estonian Journal of Archaeology ilmunud kogumikku „Keava – the Hand of the Sun“ ja sarjas Muinasaja teadus ilmunud kogumikku „Medieval Urban Textiles in Northen Europe“ („Keskaegsed Põhja-Euroopatekstiilileiud“).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Avatud uste päevad Tartu Ülikooli Arheoloogia kabinetis

Arheoloog on teadlane, kes loob materiaalse kultuuri (esemed ja nende katked, maapinnas säilinud hoonepõhjad, kalmed jne) põhjal lugusid minevikust. Ta kogub infot sõna otseses mõttes kildhaaval – savinõukillud, klaasikillud, erinevate tööriistade, rõivaesemete jm katked – ning lõpptulemusena paneb ta neist kokku tervikpildi, mis jutustab lugu mõnest muistisest või muististe rühmast. See omakorda annab ettekujutuse mineviku inimesest, kultuuridest ja ühiskondadest.

Selleks, et tutvustada avalikkusele oma töö telgitaguseid, mõtlesid arheoloogid 2011 aastal välja põneva arheoloogiamängu Avasta muinasaegset Eestimaad. Tänaseks on sellest mängust osa saanud sajad inimesed. Huvi selle vastu on jätkuvalt suur ja nüüd on arheoloogiamängu võimalik Est-Lat-Rus projekti „Arheoloogia, võim ja ühiskond” ja Kultuuriteooria Tippkeskuse (EL Euroopa Regionaalarengu Fond) toel mängida ka Tartu Ülikooli Arheoloogia kabinetis. Esmajärjekorras on oodatud kooliekskursioonid.

Avatud uste päevad toimuvad:

12.10.2012; 02.11.2012; 07.12.2012; 15.02.2013; 08.03.2013; 05.04.2013; 03.05.2013

Lisainfo ja eelregistreerimine viire.pajuste@ut.ee

Arheoloogiamäng 2011 aasta Teadlaste ööl TÜ Kunstimuuseumis

Foto: Uku Peterson

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Müüdimurdmise öö

Kõik minevikuhuvilised on oodatud 2012 aasta Teadlaste ööle koos Tartu Ülikooli arheoloogidega müüte murdma 28. septembril 2012 kell 18.00 – 22.00. Üritus toimub Tartu Ülikooli Kunstimuuseumisse, Ülikooli 18.

Otsime vastuseid paljudele küsimustele: Kas kiviaja inimesed küttisid dinosauruseid? Kas Lembitul oli kaaries? Kas põlluharija elu oli lill? Kas maarahvas kandis kartulikotist rõivaid? Kas viikingite kiivritel olid sarved? jpms

Võimalus küsida arheoloogilt ja Muinsuskaitseametiesindajalt küsimusi, millele oled juba ammu vastust soovinud.

Sissepääs kuni 21.30.

Üritust toetavad Est-Lat-Rus projekt “Arheoloogia, võim ja ühiskond”, Tartu Ülikooli Ajaloo ja arheoloogia instituut, Kultuuriteooria tippkeskus (EL Euroopa Regionaalarengu Fond), Tartu Ülikooli Kunstimuuseum ja Teaduskeskus AHAA

 

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Arheoloogiamäng Avasta viikingiaegset Eestimaad 2011. aasta Teadlaste ööl

Tänavuse Teadlaste öö raames saavad kõik teadushuvilised osaleda põnevas mängus, mis võimaldab lähemalt tutvuda arheoloogide tööga. Mineviku saladusi saab avastada 23. septembril, 18.00–22.00 Tartu Ülikooli Kunstimuuseumis, Ülikooli 18.

Mängu juhivad Tartu Ülikooli Ajaloo- ja arheoloogia Instituudi teadlased, kes näitavad ja räägivad, kuidas materiaalse kultuuri põhjal luuakse lugusid minevikust. Arheoloogi põhiliseks infoallikaks on enamasti vaid savinõukillud, klaasikillud, söetükid, erinevate tööriistade, rõivaesemete jms katked. Seega kogutakse infot sõna otseses mõttes kildhaaval. Lõpptulemusena paneb arheoloog neist aga kokku tervikpildi, mis jutustab lugu muinasaja inimeste elust ja tegemistest. Lisaks teadlastele on kohal ka lehm Roosi, siga Pauliine ja onu Osvald.

Tule ja saa sinagi osa arheoloogide tööst. Kaotajaid meie mängus ei ole

Lisaks mängule Avasta viikingiaegset Eestimaad saab vaadata videoprogrammi arheoloogide töödest ja tegemistest ning tutvuda TÜ Kunstimuuseumi mündikoguga.

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud