Kabinet

Arheoloogia kabinet kujutab endast arheoloogia tugi- ja teadusüksust, mis tegeleb Tartu Ülikooli arheoloogiakogude ja -arhiivi, kabineti ja õppetooli ühise raamatukogu ning andmebaaside haldamisega. Kabinet tegutses arheoloogia õppetooli juures aastast 1921 kuni arheoloogia eriala sulgemiseni 1950. aastal. Omaette üksusena taastati kabinet 1993. aasta märtsis, ülikooli teadusosakonna halduses olnud ja 1992. a lõpus tegevuse lõpetanud arheoloogia labori pinnal (laborid suleti rahareformi aegse majandussurutise tõttu kogu ülikoolis).

Praegu tegelevad leiukogude hooldamise  ja leidude konserveerimisega Kristel Kajak ja Andres Vindi,  luukogudega Martin Malve (inimluud) ja Eve Rannamäe (loomaluud). Loodusteaduslikke abikogusid korrastab Ragnar Saage. Raamatukogu on Kristiina Johansoni, arhiiv Keiti Randoja halduses. Arheoloogilise kohainfo koondandmebaasi haldamise ja täiendamisega – see on sidus riikliku muinsuskaitseregistriga ja asub Muinsuskaitseameti serveris - tegelevad Riina Juurik, Freydis Ehrlich ja Sigrid Holter.  Käimas on internetipõhise leiukataloogi koostamine ja kogude kohta käiva info paigutamine internetti. Projekti teostatakse koos Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudiga, kusjuures sealsete ja Tartu Ülikooli kogude kohta info küsimine saab võimalikuks ühe päringusüsteemi abil.

Välitööde hooajal on kabineti tehnik Andres Vindi sageli seotud maastikuinspektsioonide ja uute muististe otsimisega.  Riina Vesi on tööl joonestajana. Kabineti tööd juhatab Heiki Valk.

Tööruumid, raamatukogu, arhiiv ja labor asuvad Tartus, Jakobi 2 II korrusel, kogud ja leidude töötlemise ruumid aga sama hoone nullkorrusel.