Labor

Aastast 1920 hakati Tartu Ülikoolis õpetama arheoloogiat ning sellega seoses rajati vastloodud õppetooli juurde arheoloogia kabinet ja muuseum, mille juurde kuulus ka esemekogu. Kogu korrashoid eeldas ka konservaatori olemasolu. Esimesed sellel ametipostil olid Harri Moora (1923) ja Marta Schmiedehelm (alates 1924). 1947. aastal alanud ümberkorraldustega anti kogud Ajaloo Instituudile ja viidi 1950. aastate algul Tallinna.

Praeguse labori alguseks võib pidada aastat 1997, mil pärast Lossi 3 õppehoone valmimist seati arheoloogia kabineti uutesse ruumidesse Ajaloo Instituudi muinastehnoloogia labori juhataja Jüri Peetsi kaasabil sisse metallesemete konserveerimislabor. Esialgne sisustus oli tagasihoidlik. Tolleaegsest varustusest võiks esile tõsta TÜ Kliinikumi Maarjamõisa polikliinikust soetatud vana röntgenaparaati 12B5-mis paralleelselt uuema röntgenseadmega on kasutusel veel praegugi. Röntgenruumi tarbeks saadi humanitaarabi raames Ameerika päritolu spetsiaalne pliiuks.
Laboris tegeleb Andres Vindi (alates 1993) metalli konserveerimisega, esemekonservaator Kristel Kajak (Luiges) (alates 2004) peamiselt monoliitide, aga ka tekstiili, naha, klaasi ja puidust leidude konserveerimisega ning Riina Rammo (alates 2004) tekstiili uurimise ja vajadusel ka konserveerimisega.
2011 a. sügisest on labori kasutuses uued kaasaegse sisustuse ja tehnikaga ruumid, kus labori pinda on u. 90 m2.. Lisaks on olemas spetsiaalne fotoruum ja nö. hoiustamisruum. Keldrikorrusel asuvad esmane leidude töötlemise ruum, röntgeniruum, sügavkülmikud orgaanika säilitamiseks ja erinevad hoidlad. Metallide konserveerimiseks on elektrolüüsivannid, liivaprits, muhvelahi, orgaanika puhastamiseks vaakumlaud ja kaldpesuvann. Igapäevases kasutuses on nii stereo -kui ka valgusmikroskoop koos fotoaparaadiga. Analüüsimeetoditest kasutame materjali tuvastamiseks visuaalset vaatlust mikroskoobiga, vajadusel teostame keemilisi teste, põletusteste, teeme röntgenpilte. Vastavalt Euroopa Konservaator-Restauraatorite Organisatsioonide Konföderatsiooni E.C.C.O. eetikakoodeksile rakendame esemete konserveerimisel pööratavuse printsiipi.

Arheoloogia_Labori_Hinnakiri_14_06_2016 - TÜ arheoloogia labori konserveerimis- ja uurimisteenuste kirjeldused