Täiendav teave andmebaasi "Arheoloogilised kaevamised Eestis 1799 – 1999" kohta

Arheoloogilised kaevamised Eestis 1799 – 1999

Andmebaas sisaldab infot tänapäeva Eesti riigi territooriumil tehtud arheoloogiliste kaevamiste (sh suuremate proovikaevamiste ja järelvalvetööde) kohta. Andmebaasis ei kajastu Eesti arheoloogide kaevamised välismaal ja  20. saj I poolel  Eesti riigile kuulunud tänapäeva Venemaa Föderatsiooni aladel. Enamik andmeid on kokku kogutud eriala kirjandusest, mida on täiendatud TLÜ ja TÜ arheoloogia arhiivist, arheoloogiliste fondide pearaamatutest, Muinsuskaitseametist ning Eesti arheoloogilise ja pärimusliku kohainfo andmebaasist saadud teabega.

Andmebaasi koostamist toetas Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Kultuuriteooria tippkeskus).

Tabeli veergude tutvustus:

Muistis – muististe nimetamisel võtsime aluseks  eriala kirjanduses viimati rohkem kasutatud nimekuju. Mõnel puhul on paralleelnimetus toodud sulgudes. Mõnikord on lisatud ka täiend nt kirikuaed. Muinsuskaitse all olevad muistised on seotud kultuuriväärtuse registriga, milles olev info avaneb muistise nimel klikates.

Aasta – kaevamised on andmebaasis esitatud aastate kaupa. Näiteks kui ühel muistisel on tehtud kaevamisi kümne aasta jooksul, siis on andmebaasis selle muistise kaevamise kohta kümme kirjet.

Maakond – kasutatud on tänapäevast haldusjaotust

Kihelkond – andmebaasis olev muistise kihelkondlik kuuluvus ühtib arheoloogia topograafilise arhiiviga. Linnades toimunud kaevamiste puhul on sellesse veergu märgitud linna nimi kasutades nimekuju “Tartu linn”, va Tallinn, millele sõna linn ei ole lisatud.

Uurija – Kui uurija on kasutanud erinevaid nimesid, siis andmebaasis oleme lähtunud kõige hilisemast perioodi 1799-1999 jooksul kasutatud nimekujust.

Muistiseliik – kihtmuististe puhul on ühes lahtris väljatoodud mõlemad muistiseliigid, nt “asula; matmispaik”

Aruanne TÜs – link näitab kaevamisaruande olemasolu Tartu ülikooli arheoloogia arhiivis. Lingi puudumine ei välista aruande olemasolu TLÜ arheoloogia arhiivis või muinsuskaitseameti arhiivis.

Peanumber – kaevamisleidude fondiaadress.

Arheoloogilisi leide hoiustavate institutsioonide lühendid:

AI – Tallinna Ülikooli ajaloo instituut

AM – Eesti Ajaloomuuseum

ERM – Eesti Rahva Muuseum

KM – Soome Rahvusmuuseum

HM – Läänemaa Muuseum

HMK – Harjumaa Muuseum

NLM – Narva Muuseum

PM – Järvamaa Muuseum

PKM – Põltsamaa Muuseum

PäMu – Pärnumaa Muuseum

RM – SA Virumaa muuseumid (end Rakvere Muuseum)

SM – Saaremaa Muuseum

TaM – Tartumaa Muuseum (lõpetas tegevuse 2012. a)

TLM – Tallinna Linnamuuseum

TM – Tartu Linnamuuseum

TÜ – Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut

VaM – Valga Muuseum

VK – Võrumaa Muuseum

VM – Viljandi Muuseum