Võnnumäe linnuse vall ja õueala 2004. aasta kaevamiste algul.