Lipa linnus on rajatud täiesti tasasele maale. Üksnes madal ringvall teeb võimalikuks linnuse eristamise ümbritsevast maastikust.