MAASTIKUINSPEKTSIOONID

Väljakaevamised Keava linnamäel ja asulakohtades moodustavad projektiga seotud uuringutest ühe osa. Mõistmaks, milline oli Keava asustuskompleksi roll erinevatel aegadel, oleme samuti tähelepanu pööranud laiema asustusmustri väljaselgitamisele. 2000.-2002.a tehtud kevadiste maastikuinspektsioonidega muistse Lõuna-Harjumaa piirkonnas on asustuspilt tänaseks täienenud juba ligi 40 uue muistisega. Enamik neist on asulakohad, kuid avastati ka muinaspõldude jäänused, paar matusepaika ning üks lohukivi. I at teise poole asulakohtade suur arv ning asjaolu, et mitmed neist on väga suure pindalaga, võimaldab kõnealuse piirkonna asustust sel ajal pidada väga tihedaks ja rahvarohkeks. Lisaks leiti ka varase metalliaja asulaid ning asulakohti, mille pinnamaterjal sisaldab üksnes II at leide.

2000.-2002. a. avastatud muistised Keava piirkonnas.

Nr Koht Muistiseliik I at. e. Kr I at. 1. pool I at. 2. pool II at. 1. pool
1 Helda asulakoht       +
2 Hiie (Höre) asulakoht     + +
3 Hiie (Höre) kalme       +
4 Hiienurme asulakoht        
5 Iira asulakoht       +
6 Kabala asulakoht       +
7 Kaigepere asulakoht       +
8 Kalbu asulakoht     + +
9 Keava asulakoht        
10 Kehtna asulakoht     + +
11 Keo asulakoht     + +
12 Koogimäe asulakoht +?      
13 Kuusiku asulakoht       +
14 Käbiküla asulakoht + +    
15 Kärpla leiukoht     +  
16 Lalli asulakoht     + +
17 Lau asulakoht       +
18 Lellapere asulakoht     + +
19 Libadu muinaspõllud       +?
20 Linnaaluste I asulakoht     + +
21 Linnaaluste II asulakoht     + +
22 Linnaluste III asulakoht     +  
23 Lipa I leiukoht +?      
24 Lipa II asulakoht       +
25 Lipa muinaspõllud       +
26 Mahtra asulakoht       +
27 Nadalama I asulakoht     +  
28 Nadalama II asulakoht +?      
29 Ohekatku lohukivi +      
30 Ohukotsu asulakoht       +
31 Paluküla asulakoht     +  
32 Paluküla kalmed?   +    
33 Purku asulakoht     + +
34 Põrsaku asulakoht       +
35 Raela asulakoht     + +
36 Sooaluste asulakoht   +?   +
37 Valtu asulakoht     + +
38 Vastja asulakoht     + +
Esimesest inspektsiooniretkest, mis 4.mail 2000. a TÜ arheoloogia õppetooli poolt Keava piirkonda tehti võtsid osa Valter Lang, Andres Tvauri, Ain Mäesalu ja üliõpilane Arvi Haak. Inspektsioone jätkati 2001. aastal, mil 21. aprillil olid läbiviijateks V. Lang, A. Tvauri, Marge Konsa ja üliõpilane Lembi Sepp ning 28. ja 29. aprillil A.Tvauri ja üliõpilased L. Sepp, Hanno Nilov, Anu Vaba ning Mari-Liis Rohtla; 3. ja 4. mail osalesid: V. Lang, A. Tvauri, Andres Vindi ja M. Konsa. 2002. aastal tegid maastikuinspektsiooni 11.-13. aprillil V. Lang ja M. Konsa; 20. aprillil A.Tvauri koos üliõpilaste Jüri Metssalu, L. Sepa, Ranno Roosi ja Kristi Grünbergiga; 21. aprillil A. Tvauri, J.Metssalu, L. Sepp ning 22. aprillil A. Tvauri ja L. Sepp.

Inspektsioonide tulemused, millest osa leiab kajastamist ka siinsel koduleheküljel, on esitatud järgnevates aruannetes:

Lang, V. 2000. Aruanne inspektsioonist Keava linnuse lähikonda 4. mail 2000.

Tvauri, A. 2002. Aruanne arheoloogilistest inspektsioonidest Rapla ja Juuru kihelkondade alal 2001. ja 2002. aasta kevadel.

Konsa, M. 2002. Aruanne arheoloogilisest inspektsioonist Raplamaale 11.-13.04. 2002. aastal.