PIIRKOND maastikuinspektsioonid
Linnaaluste külast leitud unikaalne araabia mündi võltsing 10. sajandist.
 
Keskaegne vitssõlg leiti Linnaaluste küla Maasikmäe talu sauna ehitusel.