Keava projekti publikatsioonid Keava projektist kirjutatakse

 

2002

Lang, V. Vakus ja linnusepiirkond Eestis. Lisandeid muistse haldusstruktuuri uurimisele peamiselt Harjumaa näitel. - Keskus-tagamaa-ääreala. Uurimusi asustushierarhia ja võimukeskuste kujunemisest Eestis. (Muinasaja teadus, 11). Tallinn, 2002.


Lang, V., Tvauri, A. & Rohtla, M.-L. The hill-fort of Keava. - Arheoloogilised välitööd Eestis / Archaeological Field-Works in Estonia 2001. Tallinn, 2002.

Konsa, M., Lang, V., Lainemurd, I. & Vaab, H. Archaeological excavations at settlement site I of Linnaaluste. - Arheoloogilised välitööd Eestis / Archaeological Field-Works in Estonia 2001. Tallinn, 2002.

Konsa, M. & Ots, M. 2001. aastal avastatud muistised. - Arheoloogilised välitööd Eestis / Archaeological Field Works in Estonia 2001. Tallinn, 2002.

2003


Lang, V., Tvauri, A. & Saimre, T. New results from the hill-fort of Keava. - Arheoloogilised välitööd Eestis / Archaeological Field-Works in Estonia 2002. Tallinn, 2003.

Konsa, M., Lang, V. & Loolaid, L. Settlement Site III of Linnaaluste from archaeological complex of Keava. - Arheoloogilised välitööd Eestis / Archaeological Field-Works in Estonia 2002. Tallinn, 2003.

Konsa, M. & Ots, M. 2002. aastal avastatud muistised. - Arheoloogilised välitööd Eestis / Archaeological Field Works in Estonia 2002. Tallinn, 2003.

2004

Lang, V. ja Konsa, M. Aeg ja muutus interdistsiplinaarsetes kohauuringutes Keava ümbruse asustusloo näitel. Summary: Time and change in interdisciplinary site studies as revealed by settlement history of the Keava area. - About Hillfort and Town. Studies in Honour of Vilma Trummal. (Muinasaja teadus, 14). Tartu-Tallinn, 2004.

Lang, V., Konsa, M., Tvauri, A., Kaldre, H., Laneman, M., Lätti, P. & Vaab, H. Two Iron Age hill-forts, a settlement site and Neolithic birch bark pavement of Keava. - Arheoloogilised välitööd Eestis 2003. Archaeological Fieldwork in Estonia. 2003, 61-71. Tallinn, 2004.

Lang, V. 2004. Varalinnalised keskused (aolinnad) hilismuinasaegses Eestis. – Kui vana on Tallinn: 13. mail 2004 toimunud konverentsi ettekanded ja diskussioon. – Tallinn: Ilo, 2004, (Tallinna Linnaarhiivi Toimetised, 8), 7–27.

2005

Lang, V., Laneman, M., Kaldre, H., Konsa, M. & Tvauri, A. 2005. From the Early Pre-Roman Iron Age to yhe Early Modern Times: New Investigations at Keava. – Archaeological Fieldwork in Estonia 2004 = Arheoloogilised välitööd Eestis. Tallinn: Muinsuskaitseamet, 45–58.

2006

Konsa, M., Lang, V., Vimberg, K. & Kelder, I. 2006. Ring-wall enclosure of Lipa in prehistoric southern Harjumaa. – Archaeological Fieldwork in Estonia 2005 = Arheoloogilised välitööd Eestis. Tallinn: Muinsuskaitseamet, 53–60.

Lang, V. 2006. Die Wacke im vorzeitlichen und mittelalterlichen Estland. Ein Beitrag zur Erforschung der vorzeitlichen Bodennutzung und des Steuersystems. – Forschungen zur Baltischen Geschichte. Tartu: Akadeemiline Ajalooselts, 7–28.