linnamäed  asulad
 muististe kaart

KASETOHUSILLUTIS

 

Kõige varasemad jäljed inimese kohalolust Keavas avastati täiesti juhuslikult 2003. a suvel linnamäe loodejalamil, kui Verevainu soo serva kaevatud augu profiilis ilmnes u poole meetrise turbakihi all õhuke kasetohukiht. Kohta laiemalt lahti kaevates selgus, et küllaltki suur ala (vähemalt 15 x 4 m) on kaetud hoolikalt üksteise kõrvale asetatud kasetohuribadega. Tohukattega ala täpne paiknemine, suurus ja otstarve ei ole veel kindlaks tehtud, kuid selge on juba see, et muistis koosneb valdavalt roigastest ja kasetohust, mis kohati paiknevad mõnesentimeetriste vahedega üksteise peal (kuni kolm kihti) - järelikult on seda katet mitu korda uuendatud ja parandatud. Esialgu oli põhjust oletada, et avastati linnusega samaaegse sootee, kuid nii keskmisest kasetohukihist kui ka selle ja alumise kihi vahel olnud turbast võetud radiosüsiniku dateeringud osutusid tõeliselt üllatavaks. Selgus, et kasetohust sillutis oli rajatud 5. aastatuhande teisel veerandil eKr, seega varaneoliitikumis. Atlantilisele kliimaperioodile osutasid ka kasetohukihtide alt ja pealt võetud suiraproovid.