linnamäed asulad

 kasetohusillutis


 muististe kaart

UURINGUD

kokkuvõte 2001. a.
kokkuvõte 2002. a.
kokkuvõte 2003. a.
kokkuvõte 2004. a.


Väravakäik
Keava linnamäel

2004. aasta peamised eesmärgid olid välitööde osas järgmised: esiteks, lõpetada eelmisel aastal avatud kaevandite uurimine nii Keava linnamäel kui ka Võnnumäel; teiseks, saada lähemat selgust varaneoliitilise kasetohusillutise iseloomu, ulatuse ja otstarbe kohta; kolmandaks, muistse Lõuna-Harjumaa teiste linnuste kronoloogia väljaselgitamise eesmärgil viia läbi väikese ulatusega kaevamised Lipa linnusel Raikküla lähedal; neljandaks, üritada kindlaks teha muistse sepikoja asukoht ja iseloom Linnaaluste III asulas; ning viiendaks, pinnaleidude leviku põhjal selgitada välja kultuurkihi täpsem ulatus Linnaaluste II asulakohal.


Võnnumägi

Lipa ringvall-linnus