Arheoloogia ja keeleteaduse kevadkool 6.-7. märtsil 2004
Karula Rahvuspark, Ähijärve

Esileht I Sissejuhatav lugemisvara

Laupäev, 6. märts    
10.30-11.30 Teemasse ja problemaatikasse sissejuhatuseks  
10.30 Kristiina Johanson. Kasutatud mõistetest, vaieldud teemadest arheoloogias  
11.00 Florian Siegl. Keel, ajalugu, keeleajalugu ja ajalooline keeleteadus  
11.30 Kohvipaus  
12.00 Priit Lätti. Keeled, kultuurid, haldusüksused - mis loob piirid?  
12.30 Meeli Sedrik. Rootsi laenud Hiiumaa murrakutes  
13.00 Mari-Liis Rohtla. Keeleteaduslik aines - õigustatud või kuritarvitatud vahend arheoloogilises tõlgenduses  
13.30-14.00 Diskussioon  
14.00-15.00 Lõuna  
15.00 Tuuli Tuisk. Ülevaade liivi keele kujunemisest  
15.30 Evar Saar. Mallinimed. Miks Liinamägedel ei ole linnuseid, aga Kalmõmägedel kalmed on?  
16.00 Martti Veldi. Arheoloogiast ja toponüümidest  
16.30-17.00 Diskussioon  
17.00-17.30 Kohvipaus  
17.30 Sulev Iva. Lõuna-Eesti häälikumuutuste kronoloogia  
18.00 Arvi Haak. Kultuuripiiride tõmbamisest ja kontaktialadest, lõunaeesti keskselt
 
18.30-19.00 Diskussioon  
19.00 Õhtusöök  
  Pärast seda saun ja muidu mõnus olemine  
Pühapäev, 7. märts    
9.00-10.00 Hommikusöök  
11.30 Buss tagasi Tartusse