Arheoloogia ja etnoloogia kevadkool
Inimene, keskkond ja mälu
11.-12. märtsil 2006 Taevaskojas

Eelnevates kevakoolides on tihedamaid kontakte loodud ning ühist keelt otsitud ajaloolaste, keeleteadlaste ja geograafidega. Selle aasta seminaris otsivad erinevatel teemadel kõnelevad noored puutepunkte etnoloogia ja arheoloogia vahel.

Nii etnoloogid kui ka arheoloogid uurivad inimest ning tema loodud ja “kantud” kultuuri, kuigi selleks kasutatatavad meetodid on mitmes mõttes erinevad. Inimest ei saa lahutada teda ümbritsevast taustsüsteemist, millele ta suuresti ise vormi annab. Mõlema kõneldud aspektiga - inimene ja keskkond - on seotud ka seni eelkõige etnoloogias käsitlemist leidnud mälu problemaatika. Nii ei eksisteeri ka materiaalne kultuur iseenesest, vaid on kellegi poolt kindlas aegruumis mingil kindlal eesmärgil loodud.

Teemal "Inimene, keskkond ja mälu" on kaasa mõtlema ja sõna sekka ütlema oodatud kõik huvilised!

Kevadkooli toetajad:

Arheoloogiakeskus Tartu Ülikool

Teemadering
Kava
Kirjandus
Info