Arheoloogia ja etnoloogia kevadkool
Inimene, keskkond ja mälu
11.-12. märtsil 2006 Taevaskojas

11. märts 2006

10.00-10.30 Saabumine ja majutumine
10.30 Mari Lõhmus. Kevadkooli sissejuhatuseks
10.45 Silja Kalle. Mälust kirjaeelsetes kultuurides
11.15 Kristi Grünberg. Ajaloopilt identifikatsioonimarkerina: vene multikate põlvkond
11.45 Kohvipaus
12.15 Lembi Sepp. Arheoloogia ümbritsevas maastikus
12.45 Jüri Metssalu. Pärimusmaastiku uurimisseisust ajaloolisel Lõuna-Harjumaal
13.15 Mari-Liis Rohtla. Muuseum kui tehiskeskkond
14.00 Lõunasöök
15.00 Riina Rammo. Pronksspiraalkaunistuste valmistamisest Eesti aladel muinasaja lõpul ja keskaja alguses
15.30 Reet Ruusmann. Asjad sotsiaalsete suhete väljendajatena
16.00 Maarja Kaaristo. Sotsiaalne stratifikatsioon ja Eesti külaühiskond
16.30 Kohvipaus
17.00 Tanel Saimre, Andres Tvauri. Lubja- ja tõrvatööstuse arheoloogia
17.30 Madis Rennu. Kivid aias nagu rosinad saias. Muljeid-mõtteid-intervjuukatkeid suvistelt kiviaia välitöödelt
18.00 Kokkuvõtete tegemine ja arutelu
19.00 Õhtusöök
20.00 Tujuküllane retk Taevaskojasse
12. märts
9.00-10.00 Hommikusöök
11.00 Buss tagasi Tartusse

 


Teemadering
Kirjandus
Info
Avaleht