Zooarheoloogiakogu

TÜ zooarheoloogiakogu hõlmab endas kaht alakogu:
1) arheoloogilised loomaluud ja muud loomsed jäänused;
2) osteoloogiline võrdluskogu.

Arheoloogiliste loomaluude hulgas on alates 1990. aastast Tartu Ülikooli poolt korraldatud kaevamiste luumaterjal, mis pärineb peamiselt Tartu ja Viljandi linnadest, kuid leide on ka mujalt Eestist. Luude peanumber vastab leiukogu omale.

Võrdluskogu sisaldab endas erinevate kodu- ja metsloomade skelette või skeleti osi, kokku üle 100 imetajalt ja 300 linnult. Arheoloogilised loomaluud on kantud Tartu arheoloogiakogude infosüsteemi TARA ja see täieneb pidevalt.

Materjalid:

TÜ zooarh – karbisildi alus
TÜ zooarh – juhend luuleidude vastuvõtmise kohta
TÜ zooarh – luukarpide üleandmise akt
TÜ zooarh – luukarpide üleandmise akt – lisatabel

Kasulikke juhiseid ja üldinfot loomaluude kogude ja uurimise kohta leiab: “Praktiline juhend arheoloogiliste loomsete jäänuste kogumiseks ja säilitamiseks”(Lõugas 2018).