Zooarheoloogilised kogud

Zooarheoloogiline kogu sisaldab alates 1990. aastast Tartu Ülikooli poolt korraldatud kaevamiste luumaterjali. Luude peanumber vastab leiukogu omale. Luud on aastail 2009-2011 ümber magasineeritud uutesse karpidesse. Loomaluid on 340 karpi 80 erinevalt objektil, mis pärinevad peamiselt Viljandi ja Tartu linnast, kuid leide on ka mujalt Eestist. Loomaluude kollektsiooni on toodud luid ka Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudist – juhul kui esemeline leiumaterjal on Tartus ning TÜ peanumbriga. Kogude juurde kuulub Exceli-formaadis andmebaas.

Loomaluude kollektsiooni kuulub liikide määramiseks vajalik võrdluskogu, mille loomine alles käib. Suuremate liikide esindajatest kuuluvad sinna lehm Roosi ja kodusea luustikud.

Zooarheoloogiline kataloog