Loodusteaduslikud kogud

Loodusteaduslikud kogud koosnevad arheoloogilistel kaevamistel võetud proovidest ja laboris tehtud preparaatidest, mikrolihvidest ning teistest proovidest. Proovide hulgas on söe-, puidu-, pinnase-, mördi-, savi-, šlaki ja dendroproove. Karbid on süstematiseeritud peanumbrite alusel. Kogu kasvab pidevalt arheoloogiliste kaevamiste jätkudes. Tullio Ilometsa poolt kogutud proovid on valdavalt mördiproovid erinevatelt ajaloolistelt hoonetelt Tartus, aga ka saviproovid erinevatest paikadest Eestist.

Põhikogu TÜ arheoloogia infosüsteemis TARA

Dendroproovide kogu

Tullio Ilometsa kogu

Mikrolihvide kogu

Materjalid:
Loodusteaduslike kogude nõuded proovide üleandmiseks
LTK_Päis