Osteoloogiakogud

Osteoloogilised kogud (inimluud), kokku 1200 luustikku, pärinevad peamiselt Tartu linnast ja selle ümbrusest, valdavalt keskaegsetelt ja varauusaegsetele matusepaikadelt,  20 erinevalt objektil. Inimluid on hetkeseisuga magasineeritud 400 karpi; lisandumas on 650 välitööde ajal ajutistesse karpidesse pakendatud luustikku, mis pärinevad 2010.-2011. aasta kaevamistel Tartu Maarja kiriku kalmistult. Kogude juurde luuakse patoloogiate ja traumade andmebaasi.

Osteoloogilise kogu (inimluud) andmebaas