Õppematerjalid

Eesti arheoloogia andmebaasid  Marge Konsa

Eesti muinasesemed Aivar Kriiska, Tõnno Jonuks, Peeter Kraas

Baltimaade metalliaeg Valter Lang

Teadusliku artikli koostamine Valter Lang

Teadusartikli struktuur Marge Konsa

Museoloogia ja muinsuskaitse kursuse õppematerjal Andres Tvauri (pdf 391Kb)

Muuseumi varahoidja meelespea Ennistuskoda “Kanut” 1994

Soome kiviaeg (Helsingi ülikool, Museovirasto)

Soome keraamika (Petri Pesonen, Helsingi ülikool)

Videod