Sari “Eesti Arheoloogia”

on paberkandjal ilmuva ingliskeelse sarja “Estonian Archaeology” eestikeelne võrguväljaanne. Sarja ingliskeelsed raamatud on kättesaadavad OAPEN Open Access Library kaudu.

EA 1

Arheoloogiline uurimistöö Eestis 1865-2005. Toim V. Lang, M. Laneman. Tartu 2006

Archaeological Research in Estonia 1865-2005.

EA 3

Pronksiaeg ja vanem rauaaeg Eestis. Valter Lang. Tartu 2007.

The Bronze and Early Iron Age in Estonia.

EA 4

Rahvasterännu-, eelviikingi- ja viikingiaeg Eestis. Andres Tvauri. Tartu 2012

The Migration Period, Pre-Viking Age, and Viking Age in Estonia.