Teadusprojektid

Institutsionaalne uurimisteema

Eesti Läänemereruumis: majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste protsesside arheoloogia IUT20-7 (2014-2019)

Arheoloogiaprojektid

Rail Baltic trassi arheoloogilised eeluuringud 2013-2015

Arheoloogia terminibaas (Eestikeelse terminoloogia programm)

Eesti aheoloogilise ja pärimusliku kohainfo koondandmebaas (EKKM 2015-2018)

Läänemere rannavööndi pärastjääaegsed muutused ja selle seosed kiviaja asustusega Eestis (ETF 2012-2015)

Cremations of Madi cemetery, Estonia (University of Southampton, UK)

Lõppenud projektid

Kultuuriteooria tippkeskus (2008-2015)

Archaeology, Authority and Community (AAC) (2012-2014)

The Ecology of Crusading

EARTH – Early Agricultural Reminants and Technical Heritage

2008-2013 Sotsiaalsed, majanduslikud ja kultuurilised protsessid Eestis muinas- ja keskajal (Sihtfin)
2003-2007 Sotsiaalsed, majanduslikud ja kultuurilised protsessid Eestis muinas- ja keskajal (Sihtfin TFLAJ2557)

 2008-2011 Rannik ja sisemaa. Dualistlik asustustüüp Läänemere idapiirkonnas kivi- ja pronksiajal (ETF7375 ) Aivar Kriiska

2010-2013 Lõuna-Eesti nooremal rauaajal ja keskajal: ühiskond, kultuur ja regionaalsed identiteedid (ETF 8510) Heiki Valk

2006-2009 Tõrva- ja lubjatootmine Eestis muinas-, kesk- ja uusajal (ETF 6690) Andres Tvauri
2005-2008 Lõuna-Eesti hilisrauaaeg: keskused ja kommunikatsioon (GFLAJ 6119) Heiki Valk

2005-2007 Asustus- ja ühiskonnastruktuur muistsel Lõuna-Harjumaal (GFLAJ 6451) Valter Lang

2002-2005 Kesk- ja Edela-Eesti mesoliitikum (GFLAJ 5328) Aivar Kriiska

2001-2004 Rahvausundi ja kristianiseerumisprotsessi kajastused Eesti arheoloogilises aines ja suulises pärimuses (GFLAJ 4633) Heiki Valk

2002-2004 Eesti hilisrauaaja keraamika (GFLAJ 5314) Andres Tvauri

Seminarid

Seminar arheoloogi kutse-eetikast. Aegviidu 2007

Interdistsiplinaarsed võimalused mineviku sündmuste uurimisel 2005

Interdistsiplinaarsed võimalused mineviku sündmuste uurimisel 2004

Baltic Archaeological SEminar 2003