• 2009 Janek Šafranovski Ajaloo visuliseerimine muistsetel linnustel. (juhendaja Ain Mäesalu)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))http://www.arheo.ut.ee/BA09%20Safranovski.pdf
 • 2009 Tõnno Jonuks Eesti muinasusund (TÜ) (Doktoritööd)http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/9494
 • 2009 Silja Möllits Can Planioli leiukoht Kirde-Hispaania paleoliitilisel maastikul. (juhendaja Aivar Kriiska)
  (Magistritööd(3+2))
 • 2009 Ingvar Dereshivski Eesti, Soome ja Rootsi keskaegsed kindlustatud mõisamajad (Seminaritööd)http://www.arheo.ut.ee/Sem09IngvarDereshivski.pdf
 • 2009 Jekaterina Štšogoleva Rooma tooteid Baltikumis. (juhendaja Aivar Kriiska)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))http://www.arheo.ut.ee/BA09KatjaS.pdf
 • 2009 Ester Oras Eesti keskmise rauaaja peitvarad. (juhendaja Ain Mäesalu ja Ülle Tamla)
  (Magistritööd(3+2))
 • 2009 Liis Livin Eesti arheoloogide väärtused eetikakoodeksi alusel (Seminaritööd)http://www.arheo.ut.ee/Sem09LiisLivin.pdf
 • 2009 Kristi Tasuja Narva Suur tänav 22 ja 24 kruntide ehituslugu. (juhendaja Aivar Kriiska, Juhan Maiste ja Enn Küng)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))http://www.arheo.ut.ee/BA09Tasuja.pdf
 • 2009 Nele Kangert Metallidetektorid ja arheoloogiapärandi kaitse Eestis: arengud ja hetkeseis. (juhendaja Heiki Valk)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))
 • 2009 Martti Veldi Keskused ja kommunikatsioon Kagu-Eestis rauaajal (vara)uusaegsete kaartide taustal. (Magistritööd(4+2))http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/10062/10125/1/Veldimartti.pdf
 • 2009 Tanel Saimre Lubjatootmisega seotud muistised ajaloolise Kursi kihelkonna alal ja muististe mikroreljeefi talletamine tahhümeetri abil. (juhendaja Andres Tvauri)
  (Magistritööd(3+2)) /docs/2009-Tanel-Saimre-MA.pdf
 • 2009 Marilin Rappu Ornament ja kunstiteooria (Seminaritööd)http://www.arheo.ut.ee/Sem09MarilinRappu.pdf
 • 2009 Liisu Tähe Eesti Rahva Muuseum formaalhariduse toetajana. (juhendaja Virve Tuubel)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))
 • 2009 Viire Pajuste Eluhooned Loode-Venemaa linnades ja asulates 8.-11. sajandil. (juhendaja Ain Mäesalu)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))http://www.arheo.ut.ee/BA09Pajuste.pdf
 • 2009 Liia Vijand Arheoloogia õpetamine keskkoolis. (juhendaja Marge Konsa)
  (Magistritööd(3+2))http://www.arheo.ut.ee/theses/Liia_VijandMA2009.pdf
 • 2009 Kristel Kivi Uderna asulakoht kesk- ja varauusajal. (juhendaja Marge Konsa)
  (Magistritööd(3+2))http://www.arheo.ut.ee/theses/Kristel_KiviMA2009.pdf
 • 2010 Ulla Kadakas Tallinna Vabaduse väljaku neoliitiline asulakoht Eesti samaaegsete rannikuasulate kontekstis (Magistritööd(4+2))http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/10062/15156/1/Kadakas_Ulla.pdf
 • 2010 Maarja Olli Ornament Rooma rauaaegsetel ehetel Kirde- ja Kagu-Eestis (juhendaja Heiki Valk)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))http://www.arheo.ut.ee/theses/BA10_Olli.pdf
 • 2010 Viire Pajuste Eksperimentaalarheoloogia – teadusliku tõeväärtuse ja arheoloogia populariseerimise meetod (Seminaritööd)http://www.arheo.ut.ee/Sem10ViirePajuste.pdf
 • 2010 Rasmus Pruus Keskaegsed jäätmekastid Tartus Munga tn 12 hoovis (juhendaja Ain Mäesalu)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))http://www.arheo.ut.ee/theses/BA10_Pruus.pdf
 • 2010 Margo Samorokov Kesk- ja uusaegne nahk Pärnu muuseumi arheoloogiakogus ning selle uurimisvõimalused (Seminaritööd)http://www.arheo.ut.ee/Sem10MargoSamorokov.pdf
 • 2010 Liis Livin Eesti arheoloogide väärtusmaailm ja -konfliktid (juhendaja Marge Konsa)
  (Magistritööd(3+2))http://www.arheo.ut.ee/theses/Livin_Liis_MA2010.pdf
 • 2010 Sten Berglund Kesk- ja uusaegsed kaubaplommid kaubandusajaloo allikana. (juhendaja Aivar Kriiska)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))http://www.arheo.ut.ee/theses/BA10_Berglund.pdf
 • 2010 Marianne Tähe Punane glasuurkeraamika Tartu Lutsu tänav 2 arheoloogilises aineses (juhendaja Ain Mäesalu)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))http://www.arheo.ut.ee/theses/BA10_Tahe.pdf
 • 2010 Ingrid Ulst The Regulation of Metal Detectors and Responsible Metal-Detecting: the Examples of the UK, Sweden and Denmark. (Seminaritööd)http://www.arheo.ut.ee/Sem10IngridUlst.pdf
 • 2010 Martin Malve Tartu Toomkiriku kalmistu matuste osteoloogiline analüüs: kaks juhtumiuuringut (juhendaja Heiki Valk, Ken Kalling)
  (Magistritööd(3+2))http://www.arheo.ut.ee/theses/Malve_MartinMA2010.pdf
 • 2010 Juhan Hepner Eesti muinasaja lõpu linnused sõjalisest vaatepunktist. (juhendaja Ain Mäesalu)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))http://www.arheo.ut.ee/theses/BA10_Hepner.pdf
 • 2010 Krista Karro Kodavere – kihelkond Peipsi järve ääres. Kultuurmaastiku areng rauaajal (TLÜ) (juhendaja Marika Mägi)
  (Magistritööd(3+2))
 • 2010 Pikne Kama Arheoloogiline vaatepunkt regilaulutüübile "Ema haual" (juhendaja Heiki Valk)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))http://www.arheo.ut.ee/theses/BA10_Kama.pdf
 • 2010 Eve Rannamäe Zooarchaeological Study of Animal Consumption in Medieval Viljandi (juhendaja Heiki Valk, Lembi Lõugas, Elisabeth Iregren)
  (Magistritööd(3+2))http://www.arheo.ut.ee/theses/Eve_Rannam%E4eMA2010.pdf
 • 2010 Arvi Haak Viljandimaa linnuste kedrakeraamika hilisrauaajal (11. sajand - 13. sajandi algus) (Magistritööd(4+2))http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/10062/15153/1/Haak_Arvi.pdf
 • 2010 Katrin Treuman Lohukivid loodus- ja kultuurmaastikul (TLÜ) (juhendaja Marika Mägi)
  (Magistritööd(3+2))
 • 2010 Villu Kadakas Stratigraafia põhimõtted ja metoodika ehitusarheoloogias ja selle rakendamisvõimalustest Eesti vanema arhitektuuri uurimisel EKA (juhendaja Eriki Russow)
  (Magistritööd(4+2))
 • 2010 Kristiina Kull 13.-14. sajandi emailmaalingutega klaaspeekrid Eestis (juhendaja Ain Mäesalu)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))http://www.arheo.ut.ee/theses/BA10_Kull.pdf
 • 2010 Jüri Metssalu Mõningaid maastikumõtteid (Seminaritööd)http://www.arheo.ut.ee/Sem10JyriMetsalu.pdf
 • 2011 Ants Kree Viljandi linnuse relvaleiud (juhendaja Ain Mäesalu)
  (Bakalaureusetööd (3 a.)) /docs/BA11_Kree.pdf
 • 2011 Liisa Kallas Leiud Põhja- ja Lääne-Eesti looduslikest pühapaikadest (juhendaja Heiki Valk)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))
 • 2011 Tuuli Kurisoo Ristripatsid eesti 12.–13. sajandi laibakalmistutes – ehted, kristlaste või paganate tunnused? (juhendaja Tõnno Jonuks, Ain Mäesalu)
  (Bakalaureusetööd (3 a.)) /docs/BA11_Kurisoo.pdf
 • 2011 Ingmar Noorlaid Arheoloogiamälestiste muinsuskaitseline inspekteerimine Viru-Nigula valla näitel (juhendaja Mari Lõhmus, Martti Veldi)
  (Bakalaureusetööd (3 a.)) /docs/BA11_Noorlaid.pdf
 • 2011 Maarja Lainevoog Matmiskombestik Tallinna Püha Barbara ja Jaani seegi 14.—18. sajandi eeslinnakalmistul (juhendaja Heiki Valk)
  (Bakalaureusetööd (3 a.)) /docs/BA11_Lainevoog.pdf
 • 2011 Andreas Allik Ahjukahlid Tartu Lutsu tänav 2 arheoloogilises aineses (juhendaja Andres Tvauri, Aivar Kriiska)
  (Bakalaureusetööd (3 a.)) /docs/BA11_Allik.pdf
 • 2011 Gurly Vedru Põhja-Eesti arheoloogilised maastikud (TÜ) (Doktoritööd)http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/16297
 • 2011 Ragnar Nurk Tallinna Tõnismäe-poolne bastionaalvööndi lõik Euroopa kindlusarhitektuuri taustal (TLÜ) (juhendaja Erki Russow)
  (Magistritööd(3+2))
 • 2011 Ragnar Saage Käku muististe kompleks. Arheoloogiline ja loodusteaduslik kaardistus (juhendaja Ain Mäesalu, Jüri Peets)
  (Bakalaureusetööd (3 a.)) /docs/BA11_Saage.pdf
 • 2011 Allar Haav Lääne-ja Hiiumaa 13.–18. sajandi külakalmistud (juhendaja Heiki Valk)
  (Bakalaureusetööd (3 a.)) /docs/BA11_Haav.pdf
 • 2011 Ülle Aguraiuja Stabiilsed isotoobid paleoökoloogia indikaatoritena Hollandi paleozooloogilise materjali põhjal (juhendaja Marge Konsa, Lembi Lõugas)
  (Magistritööd(3+2)) /docs/Aguraiuja_MA_2011.pdf
 • 2011 Karina Tammai Eesti arheoloogilised krõllid (juhendaja Ain Mäesalu, Riina Rammo)
  (Bakalaureusetööd (3 a.))
 • 2011 Anu Kivirüüt Põletatud luude uurimine: metoodika ning praktika Viimsi I tarandkalme leiukompleksi näitel (juhendaja Heiki Valk, Martin Malve)
  (Bakalaureusetööd (3 a.)) /docs/BA11_Kivirüüt.pdf
 • 2011 Marilin Rappu Eesti kammkeraamika ornament. Viie neoliitilise rannikuasula näitel (juhendaja Aivar Kriiska)
  (Magistritööd(3+2)) /docs/Rappu_MA_2011.pdf
 • 2012 Keiti Randoja Laste võimalikud sotsiaalsed vanusegrupid Kukruse ja Pada hilisrauaaegsete kalmistute näitel (TÜ) (juhendaja Mari Lõhmus)
  (Bakalaureusetööd (3 a.)) /docs/BA12_Randoja.pdf
 • Go to page: 1 3 4 5 6 7 8