Truuta linnamägi 2011

2011. aasta juuni lõpus – juuli alguses toimusid Eesti Teadusfondi grant 8510 raames nädalased kaevamised Truuta linnamäel (Urvaste kihelkond; praegune Otepää vald), mis kannab Nahaliina nime. Mägi asub Liinujärve kaldal, järve läbib Otepää lähistelt algav ja Pihkva järve suunduv, tähtsaks veeteeks olnud Võhandu jõgi. Mäele tehti elukeskmeks olnud allikakoha lähedusse neli proovikaevandit: 12, 7, 2 ja 4 ruutmeetrit. Õhuke kultuurkiht näib olevat täiesti läbi küntud: inimtegevusest andsid tunnistust vaid segatud liivakas pinnases leiduvad savinõukillud. Ainsaks ehitusjäänuseks oli põlenud seina või tara jäänus II kaevandis. Enamasti pärinevad leitud killud käsitsti tehtud nõudest, kuid leiti ka üks 11. sajandi algupoolest pärinev tiheda joonornamendiga kaunistatud kedranõukild. Leidude vähesus näitab, et linnus ei ole olnud eriti pikaajaline või on seda kasutatud vähe ja vaid hooajati. Tõenäoline kasutusaeg: 10. sajand – 11. sajandi esimene pool. Võimalik, et elutegevus linnamäel lõppes seoses 11. sajandil toimunud poliitliliste muudatustega – vürst Jaroslavi sõjaretkega Tartu vastu 1030. a paiku. Põhjust paiga hülgamiseks võis anda aga ka viikingiaegse nahakaubanduse kokkukuivamine. Kaevamiste raames tegi välitööde juhendamise praktikat arheoloogiamagistrant Pikne Kama.

Truuta linnamägi, I kaevand

Truuta linnamägi, II ja III kaevand, esiplaanil kuivanud allikakoht

Rubriigid: Kaevamised | Kommentaarid välja lülitatud

Salevere Salumägi 2010

Videoklipp Salevere Salumäe muinasaegse linnuse arheoloogilistest kaevamistest 2010. a Helena Kaldre juhatamisel.

Rubriigid: Kaevamised | Kommentaarid välja lülitatud

Proosa muinaspõllud 2009

Videofilm (8 min) tutvustab muinaspõldude uurimist ja Proosa muinaspõldude päästekaevamisi 2009. aastal.

Rubriigid: Kaevamised | Kommentaarid välja lülitatud

Salme I muinaslaev 2008

Rubriigid: Kaevamised | Kommentaarid välja lülitatud

Keava – “Päikese Käsi”

Rubriigid: Kaevamised | Kommentaarid välja lülitatud