Alessandra Morrone kaitses doktoritöö

22. novembril 2022 kaitses Alessandra Morrone doktoritööd “Children of the Grave: a multidisciplinary study of non-adonult diet and disease from medieval and early modern southern Estonia”. Töö juhendajad olid Ester Oras, PhD ja Mari Tõrv, PhD Tartu Ülikoolist ning Dario Piombino-Mascali, PhD Vilniuse Ülikoolist. Oponent oli Sian Halcrow, PhD Otago Ülikoolist.

Pärast edukat kaitsmist omistati Alessandrale filosoofiadoktori kraad arheoloogias.

Alessandra doktoritööd saab lugeda: https://dspace.ut.ee/handle/10062/86336

Palju õnne, Alessandra!

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

TÜ arheoloogia labor tähistas 25. sünnipäeva

10. novembril 2022. a tähistas Tartu ülikooli arheoloogialabor 25 aasta pikkust tegutsemist Lossi 3 / Jakobi 2 hoonetekompleksis.
Labori algus on seotud arheoloogia tugiüksuse rajamisega Jaani kiriku kõrval oleva hruštšovka korterisse 1991. aastal: siis tehti selle imeväikeses köögis algust leidude konserveerimisega. Murrang toimus 1997. aastal, mil avanes võimalus asuda äsjavalminud Lossi 3 õppehoone keldrikorrusele. Oma praegusesse asukohta Jakobi 2–208 koliti aastal 2011, kui arheoloogiaosakond sai uued ruumid filosoofiateaduskonna jaoks renoveeritud vana keemiahoone toomepoolses tiivas.
Aastate jooksul on ülikooli arheoloogialaborist saanud kaasaegne teaduskeskus, kus on olemas võimalused nii metallist kui ka orgaanilisest ainest leidude konserveerimiseks ja uurimiseks. Labori algusaegadest alates tegeleb metall-leidudega Andres Vindi. Ragnar Saage uurimisvaldkond on arheometallurgia ja ühtlasi juhatab ta labori tegemisi. Konservaator Kristel Kajak ja arheoloog Riina Rammo tegelevad orgaaniliste materjalide, eriti tekstiilide säilitamise ja uurimisega. Tihe koostöö toimub analüütilise keemia õppetooliga – muistse toitumise teemadega on seotud Ester Oras, Mari Tõrv ja Kristiina Johanson. Kallimat aparatuuri nõudvate uuringute puhul võimaldavad lahkesti oma seadmeid kasutada ka kolleegid geoloogia osakonnast.
Lisaks töötajatele kohtab suures arheoloogialaboris alati ka tudengeid, kes abistavad nii leidude konserveerimisel kui ka teevad lõputööde jaoks vajalikke uuringuid. Ligikaudu kord kuus külastavad laborit kooliõpilaste ja huviliste ekskursioonid.
Vivat, crescat, floreat!
Õnne, jätku ja jaksu edaspidiseks!
Tekst: Heiki Valk


Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Freydis Ehrlich kaitses doktoritöö

7. juunil 2022 kaitses Freydis Ehrlich TÜ senati saalis arheoloogia erialal oma doktoritöö „Linnud Eesti zooarheoloogilises materjalis: mitmekesisus, tähtsus ja varaseimad tõendid kodustatud liikidest“ („Birds in Estonian zooarchaeological material: diversity, importance and the earliest appearance of domesticated species“). Töö juhendajad olid Eve Rannamäe, PhD ja Valter Lang, PhD (mõlemad Tartu Ülikoolist) ning oponent Erika Gál, Eötvös Loránd Research Network, Budapest: Institute of Archaeology, Research Centre for the Humanities (Ungari).

Pärast edukat kaitsmist omistati Freydisele filosoofiadoktori kraad arheoloogias.

Freydise doktoritööd saab lugeda: http://hdl.handle.net/10062/77677

Palju õnne, Freydis!

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Tartu Ülikooli analüütilise keemia õppetoolis loodi uhiuus interdistsiplinaarne Archemy uurimisgrupp ja labor

Archemy on Baltikumi esimene arheokeemia labor, kus arheoloogiaga kohtuvad keemia, geoloogia, bioloogia, meditsiin, geneetika, materjaliteadused jpm. Meie peamisteks uurimisvaldkondadeks on biomolekulaarne arheoloogia, ennekõike muistse toitumise ja tervise rekonstruktsioonid, aga ka keskkonna ja esemete ning inimeste päritolu uuringud. Archemy grupp koosneb paljudest erinevatest teadlastest, kes tegelevad materiaalse kultuuri, osteoarheoloogia, arheozooloogia ning arheobotaanika valdkondadega. Meie labor asub analüütilise keemia õppetoolis Ravila 14A-4011, tegemistel saab silma peal hoida kodulehel www.archemy.ee ning meie Facebooki lehel https://www.facebook.com/archemylab, kontakteeruda aga aadressil archemy@ut.ee.

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Ady Roxburgh will be re-joining the Archaeology Department in September 2020

The Estonian Research Council has awarded Ady Roxburgh a fully funded Mobilitas Pluss postdoctoral grant. The Evaluation Committee decided to fund the first 5 applications across all scientific disciplines. His application was ranked 2nd.  Ady Roxburgh research topic is

“The shadow in the North; the influence of Roman metal exports on eastern Baltic communities”

The rise of the Roman Empire brought about profound social changes to large parts of Europe, including a vast increase in the production and trade of artefacts and raw materials, greatly influencing the lives of the people living inside the Empire and its frontiers. But much less is known about the impact of long- distance contact with peoples living far outside these frontiers. The eastern Baltic is such a region, where certain aspects of this past event may still be studied. Roman influence is very apparent on the metal personal costume ornaments found here. How and why did these items enter the region, especially in terms of their adoption and ongoing adaptation by local societies? Were goods produced in the Roman provinces really reaching the northern Baltic? Or are they local copies? This important new research investigates whether these past societies were in much closer contact than previously thought, offering fresh perspectives on their place in a global history.

 

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud