Ragnar Saage kaitses doktoritöö

11. märtsil kaitses Ragnar Saage TÜ senati saalis oma doktoritöö “Metallitööpaigad Eestis 7.–17. sajandini“ (Metalworking Sites in Estonia during the 7th–17th Centuries). Töö juhendajad olid Andres Tvauri, PhD (Tartu Ülikool), Jüri Peets, PhD (Tallinna Ülikool), Sebastian K.T.S. Wärmländer, PhD (Stockholmi Ülikool). Doktoritööd oponeeris Thomas Birch, PhD (Arhusi Ülikool).

Pärast edukat kaitsmist omistati Ragnarile filosoofiadoktori kraadi arheoloogias.

Doktoritööd saab lugeda: http://dspace.ut.ee/handle/10062/67091

Palju õnne, Ragnar!

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

27.02.20 ettekanded digiarheoloogiast

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Ilmus arheoloogiaajakirja Tutulus 2019. aasta number

Trükist ilmus Eesti arheoloogia aastakirja Tutulus 2019. aasta number.

Eesti arheoloogias 2019. aasta toimunut kajastava väljaande kaanelugu räägib  metsavendade punkrite arheoloogilisest uurimisest. Aasta leid on 3.–4. sajandist pärinev, Skandinaavia sidemetele viitav kuldvõru Saaremaalt. Juttu tuleb muinasaegsetest ripatsitest, värtnaga ketramisest, vastsündinute ja loodete matmispaigast keskaegses Tartus, kaubaasulast Peipsilt lõunasse viinud viikingiteel, lõppeva aasta välitöödest, uutest arheoloogianäitustest ning paljust muust.

Tutulust, mis on ilmunud alates 2012. aastast, annab välja Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia osakond.

Uut numbrit saab alates 21. detsembrist Selveri, Rimi, Konsumi, Maksimarketi, Comarketi, Maxima, Circle K ja R-kioski ajakirjalettidest, samuti Jakobi 2 valvelauast.

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Maarja Olli kaitses doktoritöö

5. detsembril 2019 kaitses Maarja Olli ajaloo ja arheoloogia instituudis doktoritööd ,,From Individuality to Regionality in the Distribution Area of Tarand Cemeteries in the Roman Iron Age” (,,lndividuaalsusest regionaalsuseni tarandkalmete levikualas rooma rauaajal”).

Juhendajad olid professor PhD Valter Lang ja vanemteadur PhD Heiki Valk. Töö oponent oli dr hab. Anna Bitner-Wr6blewska (Poola riiklik arheoloogiamuuseum).

Peale edukat kaitsmist omistati Maarjale filosoofiadoktori kraad arheoloogia erialal.

Palju õnne, Maarja!

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Tartu arheoloogia kevadpäevad 2019

30.-31. mail 2019 toimuvad Tartus, Jakobi 2-213 kaheksandat korda Tartu arheoloogia kevadpäevad.

Ettekandeid on kuulama oodatud nii Tartu kui Tallinna Ülikooli üliõpilased!

Ürituse eesmärk on anda kraadiõppuritele ja TÜ arheoloogia osakonna töötajatele võimalus kohtuda, tutvustada enda uurimistööd ning saada tagasisidet.

Kavaga saab tutvuda siin: Tartu arheoloogia kevadpäevad 2019

Ürituse korraldaja on Monika Reppo, monikareppo@gmail.com
Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud