LAG 21

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Heiki Valk sai riikliku teaduspreemia

Tartu ülikooli arheoloogia kabineti juhataja Heiki Valk sai humanitaarteaduste alal riikliku preemia tööde tsükli “Eesti hilismuinasaja ja ajaloolise aja maa-arheoloogia: ühiskond ja kultuur” (sh monograafia “Siksälä kalme”) eest.

Valgu originaalne ja distsipliiniülene tegevus hõlmab eeskätt arheoloogia “pehmemaid” valdkondi, näiteks ühiskonna, kultuuri, usundi, kombestiku või etnokultuuri küsimused. Väga mitmekesisele allikmaterjalile tuginedes on ta loonud meie keskaegse mineviku jaoks uue – keskkonnaajaloo – mõõtme ning konstrueerinud põneva pildi tollastest sotsiaalsetest ja kultuurilistest oludest.

Foto: Thea Greenbaum

Loe teaduspreemiate kohta rohkem: http://novaator.err.ee/v/teaduselu/7eccae32-6ebc-4809-92af-8526f1623721/riikliku-preemia-pikaajalise-teadus–ja-arendustoo-eest-palvisid-gennadi-vainikko-ja-enn-tougu

Foto: Annika Haas

24. veebruaril andsid peaminister Jüri Ratas, kultuuriminister Indrek Saar ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps Teaduste Akadeemia majas üle riigi teaduspreemiad, F. J. Wiedemanni keeleauhinna ning spordi- ja kultuuripreemiad.

Palju õnne, Heiki!

 

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Ilmus Tutuluse 2016. aasta number

Eesti arheoloogia aastakiri Tutulus on alates sellest aastast ajakirjalettidel oma nime ja kaanepildi all. Kui Tutuluse varasemad neli numbrit levisid Horisondi tagaküljele kiletatuna, siis nüüdsest on see Eesti arheoloogiat tutvustav väljaanne kõigile huvilistele paremini leitav.

Tutuluse 2016. aasta number räägib Eesti Rahva Muuseumi arheoloogianäituse kokkupanemisest ja selle silmatorkavatest ekspositsioonidest, kirjeldab Rõuge muinastalu uue sepikoja ehitamist ja seal raua sulatamist – nii nagu seda tehti viikingite ajal. Samuti tutvustab väljaanne 2016. aasta põnevamaid leide, teiste hulgas keskaegset veejuhet Tallinnas ja Vaidavere aaret, ning avaldab esimest korda Tutuluse ajaloos Eesti-sidusaid artikleid vene ja soome arheoloogide sulest. Kokku leiab ajakirjast enam kui 30 rohke pildimaterjaliga lugu kiviajast uusajani.

Tutulus on laiale lugejaskonnale suunatud, aastavahetusel ilmuv ajakiri, mis tutvustab Eesti arheoloogide tegemisi, arheoloogia uurimissuundi ja -meetodeid ning annab tagasivaate lõppenud aasta välitöödele. Väljaande eesmärk on viia inimesteni arheoloogide tööde tulemusi, jagada uusi teadmisi ning suurendada huvi arheoloogia ja Eesti vanema ajaloo vastu.

Rubriigid: Trükised, Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Eve Rannamäe kaitses doktoritöö

18. novembril  2016. aastal kaitses Eve Rannamäe doktoritöö “Development of Sheep Populations in Estonia as Indicated by Archaeofaunal Evidence  and Ancient Mitochondrial DNA Lineages from the Bronze Age to the Modern Period” (Lambapopulatsioonide kujunemine Eestis pronksiajast tänapäevani zooarheoloogilise leiuainese ning mitokondriaalse DNA liinide põhjal).

Doktoritöö juhendajaid oli kolm: Tartu Ülikoolist PhD Heiki Valk ja PhD Urmas Saarma ning Tallinna Ülikoolist PhD Lembi Lõugas. Oponendiks oli prof. PhD Laszló Bartosiewicz (Osteoarchaeological Research Laboratory, Stockholm University).

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna ajaloo ja arheoloogia instituudi nõukogu kaitsmiskomisjon omistas Eve Rannamäele peale edukat kaitsmist filosoofiadoktori kraadi arheoloogia erialal.

E. Rannamäe doktoritööd “Development of Sheep Populations in Estonia as Indicated by Archaeofaunal Evidence  and Ancient Mitochondrial DNA Lineages from the Bronze Age to the Modern Period” saab lugeda: http://dspace.ut.ee/handle/10062/54179.

Palju õnne, Eve!

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

LAG 20

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud