Mari Tõrv kaitses doktoritöö

 

23. mail 2016 kaitses Mari Tõrv TÜ senati saalis doktoritöö “Persistent Practices. A Multi-Disciplinary Study of Hunter-Gatherer Mortuary Remains from c. 6500–2600 cal. BC, Estonia” (Praktikate püsivus. Multidistsiplinaarne uurimus küttide ja korilaste matustest Eestis, ajavahemikul 6500–2600). Doktoritöö juhendajad olid Eestist, Saksamaalt ja USA-st: prof. Aivar Kriiska (TÜ ajaloo ja arheoloogia instituut), prof. dr. Berit V. Eriksen (Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Kiel University) ja dr. Liv Nilsson Stutz (Emory College of Arts and Sciences). Oponendiks oli dr. Rick Schulting (University of Oxford, School of Archaeology).

Filosoofiateaduskonna ajaloo ja arheoloogia instituudi nõukogu kaitsmiskomisjon omistas Mari Tõrv´ale peale edukat kaitsmist filosoofiadoktori kraadi arheoloogia erialal (summa cum laude).

M. Tõrva doktoriöö “Persistent Practices. A Multi-Disciplinary Study of Hunter-Gatherer Mortuary Remains from c. 6500–2600 cal. BC, Estonia”: http://dspace.ut.ee/handle/10062/51352

 

Palju õnne!

     

    

 

Rubriigid: Üritused, Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

LAG 17: Arheobotaanikast Eestis: Minevik. Olevik. Kas ka tulevik?

Rubriigid: Üritused, Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

LAG 16

Rubriigid: Üritused, Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

LAG 15: What’s for dinner? Food networks in prehistory

Rubriigid: Üritused, Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Riina Rammo kaitses doktoritöö

16. detsembril  kaitses Riina Rammo TÜ senati saalis oma doktoritöö “Tekstiilileiud Tartu keskaegsetest jäätmekastidest: tehnoloogia, kaubandus ja tarbimine” (Textile finds from medieval cesspits in Tartu: technology, trade and consumption). Töö juhendajad olid TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudi vanemteadur Heiki Valk (PhD), Jüri Peets (PhD) ja TLÜ humanitaarteaduste instituudi vanemteadur Erki Russow (PhD). Oponendid olid Dr. hab. prof. Jerzy Maik (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, oddział w Łodzi) ja Dr. Katrin Kania (Otto-Friedrich-Universität Bamberg). Filosoofiateaduskonna ajaloo ja arheoloogia instituudi nõukogu kaitsmiskomisjon andis Riina Rammole pärast edukalt toimunud kaitsmist ühehäälselt filosoofiadoktori kraadi arheoloogia erialal.

Palju õnne!

R. Rammo doktoritöö “Tekstiilileiud Tartu keskaegsetest jäätmekastidest: tehnoloogia, kaubandus ja tarbimine” (Textile finds from medieval cesspits in Tartu: technology, trade and consumption): http://dspace.ut.ee/handle/10062/49523

 

Rubriigid: Üritused, Uudised | Kommentaarid välja lülitatud