Riina Rammo kaitses doktoritöö

16. detsembril  kaitses Riina Rammo TÜ senati saalis oma doktoritöö “Tekstiilileiud Tartu keskaegsetest jäätmekastidest: tehnoloogia, kaubandus ja tarbimine” (Textile finds from medieval cesspits in Tartu: technology, trade and consumption). Töö juhendajad olid TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudi vanemteadur Heiki Valk (PhD), Jüri Peets (PhD) ja TLÜ humanitaarteaduste instituudi vanemteadur Erki Russow (PhD). Oponendid olid Dr. hab. prof. Jerzy Maik (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, oddział w Łodzi) ja Dr. Katrin Kania (Otto-Friedrich-Universität Bamberg). Filosoofiateaduskonna ajaloo ja arheoloogia instituudi nõukogu kaitsmiskomisjon andis Riina Rammole pärast edukalt toimunud kaitsmist ühehäälselt filosoofiadoktori kraadi arheoloogia erialal.

Palju õnne!

R. Rammo doktoritöö “Tekstiilileiud Tartu keskaegsetest jäätmekastidest: tehnoloogia, kaubandus ja tarbimine” (Textile finds from medieval cesspits in Tartu: technology, trade and consumption): http://dspace.ut.ee/handle/10062/49523

 

Rubriigid: Üritused, Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

LAG 14

Rubriigid: Üritused, Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

LAG 13: ettekandeseminar

Rubriigid: Üritused, Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

LAG 12 Neoliitiline transitsioon Eestis – kamm- ja nöörkeraamika kultuuride esindajate DNA sekveneerimine ning mtDNA analüüs

Rubriigid: Üritused, Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

LAG 11

Rubriigid: Üritused, Uudised | Kommentaarid välja lülitatud