Tutvustus

Tartu Ülikooli arheoloogia õppetooli ülesandeks on anda kõrgharidust arheoloogias. Siin saavad oma põhilise ettevalmistuse tulevased arheoloogid, algteadmisi võivad omandada ka teiste erialade üliõpilased. Ettevalmistus hõlmab nii muinas- kui ka keskaega, kesksel kohal on Eesti ja Läänemeremaade arheoloogia. Üksikud ülevaatekursused käsitlevad ka kaugemaid alasid. Mitmed valikkursused võimaldavad omandada lisateadmisi kokkupuutealadelt teiste teadustega. Lisaks loengukursustele toimuvad igasuvised praktikumid arheoloogilistel väljakaevamistel.

Arheoloogia uurimisrühm oli aastatel 2008–2015 osa Kultuuriteooria tippkeskusest.

Eesti arheoloogide eetikakoodeks

Arheoloogia list: ut.arheo@lists.ut.ee
Liituda on kõige lihtsam SYMPA abil.