Alessandra Morrone kaitses doktoritöö

22. novembril 2022 kaitses Alessandra Morrone doktoritööd “Children of the Grave: a multidisciplinary study of non-adonult diet and disease from medieval and early modern southern Estonia”. Töö juhendajad olid Ester Oras, PhD ja Mari Tõrv, PhD Tartu Ülikoolist ning Dario Piombino-Mascali, PhD Vilniuse Ülikoolist. Oponent oli Sian Halcrow, PhD Otago Ülikoolist.

Pärast edukat kaitsmist omistati Alessandrale filosoofiadoktori kraad arheoloogias.

Alessandra doktoritööd saab lugeda: https://dspace.ut.ee/handle/10062/86336

Palju õnne, Alessandra!

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

TÜ arheoloogia labor tähistas 25. sünnipäeva

10. novembril 2022. a tähistas Tartu ülikooli arheoloogialabor 25 aasta pikkust tegutsemist Lossi 3 / Jakobi 2 hoonetekompleksis.
Labori algus on seotud arheoloogia tugiüksuse rajamisega Jaani kiriku kõrval oleva hruštšovka korterisse 1991. aastal: siis tehti selle imeväikeses köögis algust leidude konserveerimisega. Murrang toimus 1997. aastal, mil avanes võimalus asuda äsjavalminud Lossi 3 õppehoone keldrikorrusele. Oma praegusesse asukohta Jakobi 2–208 koliti aastal 2011, kui arheoloogiaosakond sai uued ruumid filosoofiateaduskonna jaoks renoveeritud vana keemiahoone toomepoolses tiivas.
Aastate jooksul on ülikooli arheoloogialaborist saanud kaasaegne teaduskeskus, kus on olemas võimalused nii metallist kui ka orgaanilisest ainest leidude konserveerimiseks ja uurimiseks. Labori algusaegadest alates tegeleb metall-leidudega Andres Vindi. Ragnar Saage uurimisvaldkond on arheometallurgia ja ühtlasi juhatab ta labori tegemisi. Konservaator Kristel Kajak ja arheoloog Riina Rammo tegelevad orgaaniliste materjalide, eriti tekstiilide säilitamise ja uurimisega. Tihe koostöö toimub analüütilise keemia õppetooliga – muistse toitumise teemadega on seotud Ester Oras, Mari Tõrv ja Kristiina Johanson. Kallimat aparatuuri nõudvate uuringute puhul võimaldavad lahkesti oma seadmeid kasutada ka kolleegid geoloogia osakonnast.
Lisaks töötajatele kohtab suures arheoloogialaboris alati ka tudengeid, kes abistavad nii leidude konserveerimisel kui ka teevad lõputööde jaoks vajalikke uuringuid. Ligikaudu kord kuus külastavad laborit kooliõpilaste ja huviliste ekskursioonid.
Vivat, crescat, floreat!
Õnne, jätku ja jaksu edaspidiseks!
Tekst: Heiki Valk


Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Freydis Ehrlich kaitses doktoritöö

7. juunil 2022 kaitses Freydis Ehrlich TÜ senati saalis arheoloogia erialal oma doktoritöö „Linnud Eesti zooarheoloogilises materjalis: mitmekesisus, tähtsus ja varaseimad tõendid kodustatud liikidest“ („Birds in Estonian zooarchaeological material: diversity, importance and the earliest appearance of domesticated species“). Töö juhendajad olid Eve Rannamäe, PhD ja Valter Lang, PhD (mõlemad Tartu Ülikoolist) ning oponent Erika Gál, Eötvös Loránd Research Network, Budapest: Institute of Archaeology, Research Centre for the Humanities (Ungari).

Pärast edukat kaitsmist omistati Freydisele filosoofiadoktori kraad arheoloogias.

Freydise doktoritööd saab lugeda: http://hdl.handle.net/10062/77677

Palju õnne, Freydis!

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

LAG 26. ettekandeseminar ‒ John Meadows

6. oktoobril kell 16.15 annab John Meadows ajaloo- ja arheoloogia instituudis seminari “Dating the spread of pottery across north-eastern Europe: legacy radiocarbon dates versus new dates from the INDUCE project”. Seminar toimub Jakobi 2 hoones, ruumis 213.

Projekti toetab Saksamaa Liitvabariigi Välisministeeriumi vahenditest Saksa Akadeemilise Vahetusteenistuse (DAAD) kaudu Balti-Saksa Kõrgkoolide Büroo.

Rubriigid: Üritused | Kommentaarid välja lülitatud

Tartu Ülikooli analüütilise keemia õppetoolis loodi uhiuus interdistsiplinaarne Archemy uurimisgrupp ja labor

Archemy on Baltikumi esimene arheokeemia labor, kus arheoloogiaga kohtuvad keemia, geoloogia, bioloogia, meditsiin, geneetika, materjaliteadused jpm. Meie peamisteks uurimisvaldkondadeks on biomolekulaarne arheoloogia, ennekõike muistse toitumise ja tervise rekonstruktsioonid, aga ka keskkonna ja esemete ning inimeste päritolu uuringud. Archemy grupp koosneb paljudest erinevatest teadlastest, kes tegelevad materiaalse kultuuri, osteoarheoloogia, arheozooloogia ning arheobotaanika valdkondadega. Meie labor asub analüütilise keemia õppetoolis Ravila 14A-4011, tegemistel saab silma peal hoida kodulehel www.archemy.ee ning meie Facebooki lehel https://www.facebook.com/archemylab, kontakteeruda aga aadressil archemy@ut.ee.

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud