Ady Roxburgh will be re-joining the Archaeology Department in September 2020

The Estonian Research Council has awarded Ady Roxburgh a fully funded Mobilitas Pluss postdoctoral grant. The Evaluation Committee decided to fund the first 5 applications across all scientific disciplines. His application was ranked 2nd.  Ady Roxburgh research topic is

“The shadow in the North; the influence of Roman metal exports on eastern Baltic communities”

The rise of the Roman Empire brought about profound social changes to large parts of Europe, including a vast increase in the production and trade of artefacts and raw materials, greatly influencing the lives of the people living inside the Empire and its frontiers. But much less is known about the impact of long- distance contact with peoples living far outside these frontiers. The eastern Baltic is such a region, where certain aspects of this past event may still be studied. Roman influence is very apparent on the metal personal costume ornaments found here. How and why did these items enter the region, especially in terms of their adoption and ongoing adaptation by local societies? Were goods produced in the Roman provinces really reaching the northern Baltic? Or are they local copies? This important new research investigates whether these past societies were in much closer contact than previously thought, offering fresh perspectives on their place in a global history.

 

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Ragnar Saage kaitses doktoritöö

11. märtsil kaitses Ragnar Saage TÜ senati saalis oma doktoritöö “Metallitööpaigad Eestis 7.–17. sajandini“ (Metalworking Sites in Estonia during the 7th–17th Centuries). Töö juhendajad olid Andres Tvauri, PhD (Tartu Ülikool), Jüri Peets, PhD (Tallinna Ülikool), Sebastian K.T.S. Wärmländer, PhD (Stockholmi Ülikool). Doktoritööd oponeeris Thomas Birch, PhD (Arhusi Ülikool).

Pärast edukat kaitsmist omistati Ragnarile filosoofiadoktori kraadi arheoloogias.

Doktoritööd saab lugeda: http://dspace.ut.ee/handle/10062/67091

Palju õnne, Ragnar!

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

27.02.20 ettekanded digiarheoloogiast

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Ilmus arheoloogiaajakirja Tutulus 2019. aasta number

Trükist ilmus Eesti arheoloogia aastakirja Tutulus 2019. aasta number.

Eesti arheoloogias 2019. aasta toimunut kajastava väljaande kaanelugu räägib  metsavendade punkrite arheoloogilisest uurimisest. Aasta leid on 3.–4. sajandist pärinev, Skandinaavia sidemetele viitav kuldvõru Saaremaalt. Juttu tuleb muinasaegsetest ripatsitest, värtnaga ketramisest, vastsündinute ja loodete matmispaigast keskaegses Tartus, kaubaasulast Peipsilt lõunasse viinud viikingiteel, lõppeva aasta välitöödest, uutest arheoloogianäitustest ning paljust muust.

Tutulust, mis on ilmunud alates 2012. aastast, annab välja Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia osakond.

Uut numbrit saab alates 21. detsembrist Selveri, Rimi, Konsumi, Maksimarketi, Comarketi, Maxima, Circle K ja R-kioski ajakirjalettidest, samuti Jakobi 2 valvelauast.

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Maarja Olli kaitses doktoritöö

5. detsembril 2019 kaitses Maarja Olli ajaloo ja arheoloogia instituudis doktoritööd ,,From Individuality to Regionality in the Distribution Area of Tarand Cemeteries in the Roman Iron Age” (,,lndividuaalsusest regionaalsuseni tarandkalmete levikualas rooma rauaajal”).

Juhendajad olid professor PhD Valter Lang ja vanemteadur PhD Heiki Valk. Töö oponent oli dr hab. Anna Bitner-Wr6blewska (Poola riiklik arheoloogiamuuseum).

Peale edukat kaitsmist omistati Maarjale filosoofiadoktori kraad arheoloogia erialal.

Palju õnne, Maarja!

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud