Tartu arheoloogia kevadpäevad

Tartu arheoloogia kevadpäevad toimuvad sel aastal 1.–2. juunil. Kohaks, nagu ikka, Tartu Ülikooli arheoloogia osakonna seminariruum, Jakobi 2-213. Tulge kuulama!

Neljapäev, 1. juuni

10:00-10:30 Riina Rammo – Tekstiilitehnoloogia mikroskoobi all. Kiudude töötlemine Läänemere idakaldal u 800–1600 AD Eesti arheoloogiliste leidude põhjal

10:30-11:00 Kristiina Paavel – Pronksiaegsete pronksesemete paiknemisest maastikul 2.0

11:00-11:30 Andres Kimber – Kui arheoloog geofüüsikuga Jägala-Jõesuusse jõudis, olid põllud juba liiva alla mattunud

11:30-12:00 Valter Lang – Ikka jälle läänemeresoome saabumisest (seekord on neid kaks)

Lõunapaus

13:00-13:30 Ain Mäesalu – Üliharuldane Papsaare nuiapea

13:30-14:00 Martin Malve – Vana-Vastseliina ühishaud

14:00-14:30 Freydis Ehrlich – Linnuluude uurimisest Eesti arheoloogias

14:30-15:00 Jaroslavna Nazarova – Haigused ja traumad keskaegses ja varauusaegses Tallinnas Püha Barbara kalmistu osteoloogilise materjali põhjal

Kohvi- ja teepaus

15:30-16:00 Heiki Valk – Loosi kalme ja muistne tee Ugandist Pihkvasse

16:00-16:30 Liivi Varul – Tutulus 2016 ja 2017. Ülevaade olemasolevast ja mõtted tulevikust

16:30-17:00 Ajakirja Tutulus tulevikumõtete arutelu

Reede, 2. juuni

10:30-11:00 Arvi Haak – 13.–14. sajandi sõrestikhooned Tartus

11:00-11:30 Liia Vijand – Arheoloogia visualiseerimine õpikutes ja e-õpikute võimalused

11:30-12:00 Kaarel Sikk – Agendipõhine modelleerimine mineviku inimkäitumise uurimismeetodina

12:00-12:30 Andreas Allik – Ajaloolises Vändra kihelkonnas asunud klaasikodade pudelipitserid 19. aastasaja esimesel poolel. Väike ülevaade Tartust teadaolevate klaasimärkide põhjal

Lõunapaus

13:30-14:00 Kristiina Johanson – Ümarate kivide arheoloogia – kas, miks ja kuidas tõlgendada mitte-esemeid?

14:00-14:30 Kätlin Jansons – Uuemaid terminoloogiauudiseid

14:30-15:00 Andres Tvauri – Vesiveski Emajõel Tartus 16. sajandi keskel

15:00-15:20 Ester Oras – Elevator pitch arheoloogias ehk Kas Sina „ostaksid” selle projekti?

Kohvi- ja teepaus 30 min

Ürituse toimumist toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA) ning Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool.

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

LAG 22

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

LAG 21

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Heiki Valk sai riikliku teaduspreemia

Tartu ülikooli arheoloogia kabineti juhataja Heiki Valk sai humanitaarteaduste alal riikliku preemia tööde tsükli “Eesti hilismuinasaja ja ajaloolise aja maa-arheoloogia: ühiskond ja kultuur” (sh monograafia “Siksälä kalme”) eest.

Valgu originaalne ja distsipliiniülene tegevus hõlmab eeskätt arheoloogia “pehmemaid” valdkondi, näiteks ühiskonna, kultuuri, usundi, kombestiku või etnokultuuri küsimused. Väga mitmekesisele allikmaterjalile tuginedes on ta loonud meie keskaegse mineviku jaoks uue – keskkonnaajaloo – mõõtme ning konstrueerinud põneva pildi tollastest sotsiaalsetest ja kultuurilistest oludest.

Foto: Thea Greenbaum

Loe teaduspreemiate kohta rohkem: http://novaator.err.ee/v/teaduselu/7eccae32-6ebc-4809-92af-8526f1623721/riikliku-preemia-pikaajalise-teadus–ja-arendustoo-eest-palvisid-gennadi-vainikko-ja-enn-tougu

Foto: Annika Haas

24. veebruaril andsid peaminister Jüri Ratas, kultuuriminister Indrek Saar ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps Teaduste Akadeemia majas üle riigi teaduspreemiad, F. J. Wiedemanni keeleauhinna ning spordi- ja kultuuripreemiad.

Palju õnne, Heiki!

 

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Ilmus Tutuluse 2016. aasta number

Eesti arheoloogia aastakiri Tutulus on alates sellest aastast ajakirjalettidel oma nime ja kaanepildi all. Kui Tutuluse varasemad neli numbrit levisid Horisondi tagaküljele kiletatuna, siis nüüdsest on see Eesti arheoloogiat tutvustav väljaanne kõigile huvilistele paremini leitav.

Tutuluse 2016. aasta number räägib Eesti Rahva Muuseumi arheoloogianäituse kokkupanemisest ja selle silmatorkavatest ekspositsioonidest, kirjeldab Rõuge muinastalu uue sepikoja ehitamist ja seal raua sulatamist – nii nagu seda tehti viikingite ajal. Samuti tutvustab väljaanne 2016. aasta põnevamaid leide, teiste hulgas keskaegset veejuhet Tallinnas ja Vaidavere aaret, ning avaldab esimest korda Tutuluse ajaloos Eesti-sidusaid artikleid vene ja soome arheoloogide sulest. Kokku leiab ajakirjast enam kui 30 rohke pildimaterjaliga lugu kiviajast uusajani.

Tutulus on laiale lugejaskonnale suunatud, aastavahetusel ilmuv ajakiri, mis tutvustab Eesti arheoloogide tegemisi, arheoloogia uurimissuundi ja -meetodeid ning annab tagasivaate lõppenud aasta välitöödele. Väljaande eesmärk on viia inimesteni arheoloogide tööde tulemusi, jagada uusi teadmisi ning suurendada huvi arheoloogia ja Eesti vanema ajaloo vastu.

Rubriigid: Trükised, Uudised | Kommentaarid välja lülitatud