Värske doktor – Pikne Kama

7. juunil 2017 kaitses Pikne Kama doktoritöö „Arheoloogiliste ja folkloorsete allikate kooskasutusvõimalused: inimjäänused märgaladel (Combining Archaeological and Folkloristic Sources: Human Remains in Wetlands). Doktoritöö juhendajad olid vanem teadur PhD Heiki Valk ja PhD Ester Oras (mõlemad Tartu Ülikoolist) ning  Stockholmi Ülikoolist PhD Christina Fredengren. Töö oponendid olid prof., Dr.hist., Dr.habil. art. Juris Urtāns (Academy of Culture of Latvia) ja dr Ergo-Hart Västrik (TÜ kultuuriteaduste ja kunstide instituut).

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna ajaloo ja arheoloogia instituudi nõukogu kaitsmiskomisjon omistas Pikse Kamale peale edukat kaitsmist filosoofiadoktori kraadi arheoloogia erialal.

Pikse doktoritööga saab tutvuda järgneval aadressil: http://dspace.ut.ee/handle/10062/56305

Palju õnne, Pikne!

Rubriigid: Trükised, Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Külalisloeng

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Tartu arheoloogia kevadpäevad

Tartu arheoloogia kevadpäevad toimuvad sel aastal 1.–2. juunil. Kohaks, nagu ikka, Tartu Ülikooli arheoloogia osakonna seminariruum, Jakobi 2-213. Tulge kuulama!

Neljapäev, 1. juuni

10:00-10:30 Riina Rammo – Tekstiilitehnoloogia mikroskoobi all. Kiudude töötlemine Läänemere idakaldal u 800–1600 AD Eesti arheoloogiliste leidude põhjal

10:30-11:00 Kristiina Paavel – Pronksiaegsete pronksesemete paiknemisest maastikul 2.0

11:00-11:30 Andres Kimber – Kui arheoloog geofüüsikuga Jägala-Jõesuusse jõudis, olid põllud juba liiva alla mattunud

11:30-12:00 Valter Lang – Ikka jälle läänemeresoome saabumisest (seekord on neid kaks)

Lõunapaus

13:00-13:30 Ain Mäesalu – Üliharuldane Papsaare nuiapea

13:30-14:00 Martin Malve – Vana-Vastseliina ühishaud

14:00-14:30 Freydis Ehrlich – Linnuluude uurimisest Eesti arheoloogias

14:30-15:00 Jaroslavna Nazarova – Haigused ja traumad keskaegses ja varauusaegses Tallinnas Püha Barbara kalmistu osteoloogilise materjali põhjal

Kohvi- ja teepaus

15:30-16:00 Heiki Valk – Loosi kalme ja muistne tee Ugandist Pihkvasse

16:00-16:30 Liivi Varul – Tutulus 2016 ja 2017. Ülevaade olemasolevast ja mõtted tulevikust

16:30-17:00 Ajakirja Tutulus tulevikumõtete arutelu

Reede, 2. juuni

10:30-11:00 Arvi Haak – 13.–14. sajandi sõrestikhooned Tartus

11:00-11:30 Liia Vijand – Arheoloogia visualiseerimine õpikutes ja e-õpikute võimalused

11:30-12:00 Kaarel Sikk – Agendipõhine modelleerimine mineviku inimkäitumise uurimismeetodina

12:00-12:30 Andreas Allik – Ajaloolises Vändra kihelkonnas asunud klaasikodade pudelipitserid 19. aastasaja esimesel poolel. Väike ülevaade Tartust teadaolevate klaasimärkide põhjal

Lõunapaus

13:30-14:00 Kristiina Johanson – Ümarate kivide arheoloogia – kas, miks ja kuidas tõlgendada mitte-esemeid?

14:00-14:30 Kätlin Jansons – Uuemaid terminoloogiauudiseid

14:30-15:00 Andres Tvauri – Vesiveski Emajõel Tartus 16. sajandi keskel

15:00-15:20 Ester Oras – Elevator pitch arheoloogias ehk Kas Sina „ostaksid” selle projekti?

Kohvi- ja teepaus 30 min

Ürituse toimumist toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA) ning Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool.

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

LAG 22

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

LAG 21

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud