LAG 19

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

LAG 18

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Arheoloogia Kevadpäevad 2016

Kevadpäevad

2. ja 3. juunil on võimalik osa saada Tartu Ülikooli arheoloogide tegemistest järjekorras viiendatel Arheoloogia Kevadpäevadel. Kohaks, nagu ikka, meie hubane osakond (Jakobi 2, ruum 213).

Kava:

Neljapäev, 2. juuni

10.00–10.30 Küllike Tint „Arheoloogiline märgpuit”

10.30–11.00 Taisi Juus „Mis on fütoliidid ja mida need meile
minevikust räägivad?”

11.00–11.30 Katrin Iisma „Harrise maatriksi rakendamisest
hoonete uurimisel”

11.30–12.00 Marge Konsa „Süsi kalmetes”

12.00–13.00 lõuna

13.00–13.30 Andres Tvauri „Rootsi vaskmüntide leid Põhja-
Tartumaalt Vaidaverest (tpq 1654)“

13.30–14.00 Ragnar Saage „Plii, tina, vask, tsink, hõbe ja kuld
Eesti rauaaegsetes valamisvahendites“

14.00–14.30 Jüri Seepter „Viie Viltina kalmest leitud paadineedi
ja ühe naela metallograafiline analüüs“

14.30–15.00 Ain Mäesalu „Muinaseestlaste sõjanduslikud
uuendused 1208–1227“

15.00–15.30 kohvipaus

15.30–16.00 Anu Kivirüüt „Põlenud luudest ja DNAst“

16.00–16.30 Eve Rannamäe „Üks kuu jalaluumurruga hobuse
elus keskaegses Viljandis“

16.30–17.00 Aivar Kriiska „No mis kamm selle kammkeraamikaga
on?”

 

Reede, 3. juuni

10.30–11.00 Liia Vijand „Arheoloogia Eesti koolisüsteemis“

11.00–11.30 Martin Malve „Kas Tallinna võllamäel raiuti päid
maha?”

11.30–12.00 Pikne Kama „Kohapärimus kui tööriist muististe
identifitseerimiseks“

12.00–12.30 Kätlin Jansons „Arheoloogiaterminite salaelu“

12.30–13.30 lõuna

13.30–14.00 Valter Lang “Materialiseerunud ja mittematerialiseerunud kontaktid pronksiaegses Ida-Baltikumis”

14.00–14.30 Kristiina Paavel „Mis? Kus? Miks? … Pronksiaegsete
pronksesemete paiknemisest maastikul“

14.30–15.00 Ester Oras „Arheoloogia labor, loodusteadused ja
koostöö”

15.00 kohvipaus ja arutelu

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Mari Tõrv kaitses doktoritöö

 

23. mail 2016 kaitses Mari Tõrv TÜ senati saalis doktoritöö “Persistent Practices. A Multi-Disciplinary Study of Hunter-Gatherer Mortuary Remains from c. 6500–2600 cal. BC, Estonia” (Praktikate püsivus. Multidistsiplinaarne uurimus küttide ja korilaste matustest Eestis, ajavahemikul 6500–2600). Doktoritöö juhendajad olid Eestist, Saksamaalt ja USA-st: prof. Aivar Kriiska (TÜ ajaloo ja arheoloogia instituut), prof. dr. Berit V. Eriksen (Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Kiel University) ja dr. Liv Nilsson Stutz (Emory College of Arts and Sciences). Oponendiks oli dr. Rick Schulting (University of Oxford, School of Archaeology).

Filosoofiateaduskonna ajaloo ja arheoloogia instituudi nõukogu kaitsmiskomisjon omistas Mari Tõrv´ale peale edukat kaitsmist filosoofiadoktori kraadi arheoloogia erialal (summa cum laude).

M. Tõrva doktoriöö “Persistent Practices. A Multi-Disciplinary Study of Hunter-Gatherer Mortuary Remains from c. 6500–2600 cal. BC, Estonia”: http://dspace.ut.ee/handle/10062/51352

 

Palju õnne!

     

    

 

Rubriigid: Üritused, Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Ajalookirjanduse aastapreemia 2015

13. mail sai 2015. aasta ajalookirjanduse aastapreemia TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia osakonnas välja antud raamat Siksälä kalme. Auhinnale kandideeris kokku 13 raamatut.

Esimene köide, autoriteks Heiki Valk ja Silvia Laul, tutvustab kalme matmiskombestikku ja rohkeid leide, aga ka sotsiaalseid, etnokultuurilisi ja poliitilisi olusid Eesti kagupoolsetel piirialadel, eelkõige 13.–15. sajandil. Põhiteksti täiendavad Jüri Peetsi, Kristel Kajaku, Mauri Kiudsoo, Martin Malve, Riina Rammo ja Ave Matsini artiklid. Teise köite, matuste ja leidude kataloogi autoriks on Heiki Valgu ja Silvia Laulu kõrval Jaana Ratas, kes on kogu raamatu kujundaja.

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud