Eve Rannamäe kaitses doktoritöö

18. novembril  2016. aastal kaitses Eve Rannamäe doktoritöö “Development of Sheep Populations in Estonia as Indicated by Archaeofaunal Evidence  and Ancient Mitochondrial DNA Lineages from the Bronze Age to the Modern Period” (Lambapopulatsioonide kujunemine Eestis pronksiajast tänapäevani zooarheoloogilise leiuainese ning mitokondriaalse DNA liinide põhjal).

Doktoritöö juhendajaid oli kolm: Tartu Ülikoolist PhD Heiki Valk ja PhD Urmas Saarma ning Tallinna Ülikoolist PhD Lembi Lõugas. Oponendiks oli prof. PhD Laszló Bartosiewicz (Osteoarchaeological Research Laboratory, Stockholm University).

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna ajaloo ja arheoloogia instituudi nõukogu kaitsmiskomisjon omistas Eve Rannamäele peale edukat kaitsmist filosoofiadoktori kraadi arheoloogia erialal.

E. Rannamäe doktoritööd “Development of Sheep Populations in Estonia as Indicated by Archaeofaunal Evidence  and Ancient Mitochondrial DNA Lineages from the Bronze Age to the Modern Period” saab lugeda: http://dspace.ut.ee/handle/10062/54179.

Palju õnne, Eve!

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

LAG 20

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

LAG 19

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

LAG 18

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud

Arheoloogia Kevadpäevad 2016

Kevadpäevad

2. ja 3. juunil on võimalik osa saada Tartu Ülikooli arheoloogide tegemistest järjekorras viiendatel Arheoloogia Kevadpäevadel. Kohaks, nagu ikka, meie hubane osakond (Jakobi 2, ruum 213).

Kava:

Neljapäev, 2. juuni

10.00–10.30 Küllike Tint „Arheoloogiline märgpuit”

10.30–11.00 Taisi Juus „Mis on fütoliidid ja mida need meile
minevikust räägivad?”

11.00–11.30 Katrin Iisma „Harrise maatriksi rakendamisest
hoonete uurimisel”

11.30–12.00 Marge Konsa „Süsi kalmetes”

12.00–13.00 lõuna

13.00–13.30 Andres Tvauri „Rootsi vaskmüntide leid Põhja-
Tartumaalt Vaidaverest (tpq 1654)“

13.30–14.00 Ragnar Saage „Plii, tina, vask, tsink, hõbe ja kuld
Eesti rauaaegsetes valamisvahendites“

14.00–14.30 Jüri Seepter „Viie Viltina kalmest leitud paadineedi
ja ühe naela metallograafiline analüüs“

14.30–15.00 Ain Mäesalu „Muinaseestlaste sõjanduslikud
uuendused 1208–1227“

15.00–15.30 kohvipaus

15.30–16.00 Anu Kivirüüt „Põlenud luudest ja DNAst“

16.00–16.30 Eve Rannamäe „Üks kuu jalaluumurruga hobuse
elus keskaegses Viljandis“

16.30–17.00 Aivar Kriiska „No mis kamm selle kammkeraamikaga
on?”

 

Reede, 3. juuni

10.30–11.00 Liia Vijand „Arheoloogia Eesti koolisüsteemis“

11.00–11.30 Martin Malve „Kas Tallinna võllamäel raiuti päid
maha?”

11.30–12.00 Pikne Kama „Kohapärimus kui tööriist muististe
identifitseerimiseks“

12.00–12.30 Kätlin Jansons „Arheoloogiaterminite salaelu“

12.30–13.30 lõuna

13.30–14.00 Valter Lang “Materialiseerunud ja mittematerialiseerunud kontaktid pronksiaegses Ida-Baltikumis”

14.00–14.30 Kristiina Paavel „Mis? Kus? Miks? … Pronksiaegsete
pronksesemete paiknemisest maastikul“

14.30–15.00 Ester Oras „Arheoloogia labor, loodusteadused ja
koostöö”

15.00 kohvipaus ja arutelu

Rubriigid: Uudised | Kommentaarid välja lülitatud